Z W A N G E R S C H A P ? 

 

 

 

                                      M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

Iets waar ik nog niet eerder aan dacht...

Voor ik begin éérst een glas amber bier.

Want uit het niets is een nieuwe ingeving opgedoken,,,

 

Drama's vanwege zwangerschap

De ingeving kwam zomaar mijn gedachten binnen geslopen.

Uit een bepaalde hoek die niemand  kon weten...

 

Zoals voorheen gezegd: ik zoek alleen maar naar onbeantwoorde vragen.

Zo blij keek Marianne ook weer niet op de foto met haar vriendin in een foto cabine op een station.    

Dat had toch samen lol moeten wezen...

 

Het doet me denken aan Natalee Holloway... wàt een drama en circus later...

Maar niemand mocht het eigenlijk weten dat zij nog niet lang zwanger was van...

 

Marianne

Zij zou niet met Spencer Boy naar bed zijn gegaan.

Zo zijn de verhalen.

Maar als er nu iemand ànders in het zwangerschapspel zit?

Iemand die -net als bij Natalee- zijn naam er buiten wilde houden??

Iemand met aanzien,,,

 

Het Rapport

Doorgestreepte regels om de familie van pijnlijke indrukken af te houden.

Te pijnlijk om te verwerekn... zo hield men hen voor.

Had Marianne misschien een  "bewijs" in haar buikje?

Kwam dat iemand niet uit??

 

Kan het iets te maken hebben met het  "stelletje""  nu alom bekend?

Die lieten zich voor geld overal voor gebruiken.

Ging de ruzie vooraf misschien wel hierom?   

 

Geen Zwangerschap

Toen Marianne die avond uitging zou zij haar maandelijks menstruatie hebben gehad.

Zo  luidt het bericht uit betrouwbare bron. 

 

Illuminatie

Men heeft dus geen enkel respect voor een vrouw tijdens haar  "onreinheid".

En Marianne is dan ook nog van voren en van achteren gepakt.

Reptielen zijn het, slangen en giftig addergebroed.

 

Stephanie

Vrolijk springend en dartelend uitgelaten bij Geke op de stoep rond half één in de nacht.

Geke zàg het, omdat zijzelf de slaap niet kon vatten.

En ik meen dat Stephanie de volgende dag tegen Tineke zei:

"Als ze Marianne niet hadden gepakt, dan was ik de dupe geweest".

En ik meen dat het Feike was, die Stephanie enige dagen later opbelde

met dezelfde dreigende woorden als bij Marianne in de Ringo Bar: 

"Jij moet je mond houden, anders... ga jij er óók  aan".

 

Deze Caravan Club heeft kennelijk dus àlles te maken met moord partijen!

Maar in de nacht van Marianne hebben ze voor veel geld de Illuminatie gediend.

Zij zijn dus regelrecht medeplichtig aan moord!

Vandaar dat de elite hen snel wegsluisden.

De lijst van het AZC  "gestolen"  werd uit een auto van de directrice.

Er geen Ali Hassan meer in de papierbak is te vinden.

Ali bestaat zogenaamd niet eens!

 

Illuminatie     

De Hoogste Elite heeft met de Moord op Marianne ALLES te maken!

Bewijzen werden zorgvuldig verzwegen  met poetsen en uitvegen.

 

 

F O G E L S A N G - S T A T E

 

 

IN  NAAM  VAN  O R A N J E

 

......DOE  OPEN  DE  P O O R T !.....