L I E F D E    S L I J T    N I E T

 
 
 
 

               M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

't Is warm.

Wordt dit een zomer om nooit meer te vergeten?

Marianne vergeten we beslist niet.

Zij mocht haar beloofde zomer niet meer meemaken.

En wéér tast mijn hand naar het glas met het schuimende amber bier.

Om de pijn te verzachten van wat we "gisteren" verloren...

 
 

            Verliefd

 

Ik zat met enkele vragen opgescheept.

Daarom heb ik de pendel er maar bijgepakt.

 

Het begint bij Feike.

In de Ringo Bar deed hij alle moeite om Marianne voor zich te winnen.

 

De eerste vraag luidt aldus:

"Was hij verliefd op Marianne?"

Pendel slingert rond en dus is het antwoord "JA".

 

De tweede vraag luidt:

"Zou hij voor Marianne gevochten hebben tijdens de moord?"

Opnieuw slingert de pendel in het rond en opnieuw "JA".

 

Kijk en dat zit mij nou dwars.

Dus zou hij wel eens helemaal niet bij de moord aanwezig kunnen zijn geweest!

Dan zou de keet te klein zijn geweest.

Want vechten kon hij zeer goed!

 

Uit mijn vorige ontdekkingen kwam eruit dat het ook zo is.

Schijnbaar bracht hij de tijd tot wat laat  elders door.       

   

Toen bevestigde de pendel dat hij zelfs een uurtje gezellig bij Wolfgang op bezoek was.

Paranormaal gezien zit het verhaal geheel anders in elkaar dan wij logisch gezien zouden denken.

En dàt verhaal zit dan óók weer logisch in elkaar.

Dat Marianne werd vermoord in de IJskelder in het kasteel bos.

Werd de verkrachting en moord gepleegd door  de onbekende Ali Haval.

Volgens  privé rechercheur Gerrit den Boer heeft genoemde dit ook bekend in Utrecht.

Tegenwoordig schijnt hij een officier in het Iraakse leger zijn.

Dit alles past niet bij de eenvoudige Ali Hassan. 

 

Hoe kwam Marianne na  het bloederig tafereel dan weer zo "schoon" te liggen in het weiland?

Daarop wijst de pendel bevestigend de Hoge Priesteres aan.

Zij heeft het "werk" afgemaakt.

 

Een stel op hol geslagen kerels zouden dat niet doen.

Laat staan dat Marianne ook nog eens in de kofferbak lag.

Vergeet het maar!  

 

Dan nog één vraag:

"Hadden de baron en barones die nacht de keus om dit alles te weigeren?"

De pendel zwaait slechts heen en weer "NEE".

 

Ondertussen hoeven we het antwoord hierop niet eens meer te raden.

 

         Immers:

        "Bevel  van  hogeraf". 

 
 

 

Namens Marianne