L I C H T

 

            M A R I A N N E

 

                                                        E N 

 

            V A A T S T R A

 

                                                        D U I S T E R N I S

 
 
 
 
 

Je hebt goed weer en slecht weer.

Je hebt goed en je hebt kwaad.

Je hebt liefde en je hebt haat.

En je hebt een heelal vol geest, licht en leven.

En je hebt de wereld met een hart van steen en geronnen bloed

... waarin je elke dag opnieuw wordt genaaid.

 

Met deze gedachte werd ik deze morgen wakker.

Van jongsaf aan  zocht ik naar de Waarheid.

De wereld stond me totaal niet aan.

Als een geboren Enkhuizenaar was ik gek op vissen en treinen.

Urenlang kon ik op de muur naar de Zuiderzee zitten staren.

Vissen was een lust:  je hoefde maar in te gooien  en je had beet.

Paling, snoekbaars, noem maar op.

En de meeuwen hadden de spierinkies voor het oprapen...

Allemaal gratis!

 
We woonden in een scheef krot vlak naast het Zuiderzee Museum aan de Oosterhaven.
 
Achter het "huis" leek het wel op een ware ruïne.
 
Alles ademde een sfeer van vrijheid en de tijd leek eindeloos...
 
En je kreeg het gevoel dat God mèt je was.
 
 
Wanneer ik op het eind station de treinen bekeek
 
Vooral de groene en blauwe Engel met hun spitsneus
 
Keek ik uit naar de indrukwekkende stoomtrein in rood en zwart.
 
De machinist moest God wel wezen
 
... zo'n ontzag dwong het bij mij af!
 
Terwijl m'n kleine kinderbeentjes speels bengelden onder de rood witte bumperlat.
 
 
Nu, bijna 60 jaar later overvalt me plots het gevoel van heimwee
 
Naar de reuk van het geurige zilte zeewater met het deinend groene wier
 
Waarin het krioelde van de aaltjes
 
En een traan welt in mijn ooghoek...
 
De tijd van toen is mijn oogappel gebleven.
 
 
 

Want

 

Wat is er van over gebleven?

 

Een wereld vol valse schijn...

 

De vissersboten, de arken zijn verdrongen door luxe plezier jachten

 

Vanuit hun kajuit met champagne in de hand ziet de haven er zo weelderig uit.

 

Maar aan de achterkant staan rommelig nog enkel de resten van  ruïnes uit een vervlogen tijd...

 

En we doen maar nèt alsof er niets aan de hand is

 

En nemen maar een extra hoofdpijn tabletje  tegen alle hartspijn.

 
 
 

Marianne

 

Hoe zorgeloos leuk was haar jeugd en beklom ook zij moeizaam de pubertijd.

 

Da's wel even wennen,  je eigen weg te gaan naar volwassenheid.

 

Maar de hoogste engel de boze Satan kwam op haar zandweggetje, haar levenspad

 

En stuurde zijn schoelje zonder hart, zonder hoofd als benige geraamtes op haar af.

 

Zijn vampers ramden een scherpe buis in haar achterste en verlamden haar ruggegraat

 

En door de holle buis sijpelde de liters bloed en ebte haar leven  weg...

 
 
 

Bewijs maar eens het tegendeel!

 

Alle bewijs is immers doorgestreept en weggemoffeld in een gesloten kast?

 

Deze zombieachtige duivelse, schimmige  schorrie morrie leven op blauw zuurstofarm  bloed

 

Zogenaamd rood, wit en blauw in het vaandel

 

Met boven hun bedstee een dooie geitenkop... hun afgod.

 

Met de "Zwarte Dood" in het gebeente.

 

Met donkere pauselijke rook en zwarte zwanenzang... het lied van de dood.

 
 

Een kring om de maan,  dat zal nog wel gaan.

 

Maar een kring om de zon... daar huilen vrouwen en kinderen om!

 
 
 

Het Hemelse Jeruzalem

 

Onze moeder waarin wij wederom geboren worden

 

Waarna wij stralen zullen als de sterren

 

Waar vrede en liefde rust

 

Geen vlees en bloed meer... maar enkel licht.

 
 
 

Satan

 

Wou jij blijven moorden en schieten op geesten van licht?

 

Met granaten die niets kunnen raken omdat er niets tastbaars aanwezig is?

 

Maar dat vervloekte en verdomde licht  voor jou

 

Dat jij  niet kunt verdragen!

 

En je raakt het nooit meer kwijt...

 

Langzaam wordt de Satan hoorndol en waanzinnig van  drift.

 
 

Er klinkt bazuingeschal over de ganse wereld

 

Het Testament der erfgenamen wordt voorgedragen

 

En het Oordeel over de Satan èn zijn trawanten wordt geveld!

 
 
 

De Koning van Hemel en Aarde daalt neer

 
 
 
 
 

                    Maar Vreemd...

 

          Opeens bloeien op het graf van Marianne 

 

          Oranje en Witte en Hemelsblauwe Rozen

 

          ... Bloemen  uit  het  Eeuwige Paradijs