D E    T I J D    S T A A T    S T I L

 
 
 

                                        M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Het is volop zomer.

Echter het weer lijkt herfstachtig vanwege de naslag van een orkaan die over Amerika raasde.

Zoals vanouds zit ik weer "vast geklonken" in mijn schrijfhoekje onder het zolderraam.

Marianne is dood.

Het "Verboden dagboek van Maaike" is verschenen en verkrijgbaar.

Prompt heeft menigeen de pen neergelegd... 

En wacht af op de gevolgen van het boek.

Het boek beoogt het onrecht bij de Justitie aan te tonen en de dramatische gevolgen hiervan.

Maar ik vermoed nu al dat de zaak van Marianne nòg wel eens 15 jaar kan gaan duren.

Eindigend in een bejaardenhuis.

Het boek sluit af met opmerkelijke getuigen verklaringen voor een beter inzicht en overzicht.

En daar blijft het bij... al weet men reeds veel meer over hoé of wàt van "Die Nacht van Marianne".

 

"De Nacht van 30 april 1999"

Een stelletje schavuiten was al van te voren van plan Marianne te gaan verkrachten en te vernederen.

We weten dat Marianne met haar mondje "heet gebakerd" was en fel tekeer kon gaan.

In de caravan liep het plots uit de hand en het zou zijn gekomen door Ludger Dilll en toén?.. 

Er zou paniek zijn uitgebroken...

In deze toestand zou men -met een enorme omweg door het boerenweiland-  Marianne "toevallig onder  een  boom"  hebben gelegd.

 

Maar ik mis iets 

We komen niets te weten over het gedrag van Marianne in die nacht.

De belangrijkste getuige wil zelfs niets loslaten over wat er allemaal gebeurde met haar tijdens "Die Uren".. 

Voor een betrokken lezer kan dit hard aankomen!

 

De VISIE van OLYMPIC ZION

... Deze deel ik persoonlijk en heb er rijkelijk nog méér aan toe te voegen.

De verdenking achter de moord valt op 't Lichtpunt, waar reeds lang sprake was van Satanische moorden.

Vanuit Kollumerzwaag loopt een bedenkelijke rechtstreekse lijn naar "Het Kasteel" te Veenklooster.

Marianne werd in de Walpurgisnacht niet zómaar onder een Moerbeiboom neergelegd.

En dan de gruwelijke manier waarop zij haar einde vond... dat ìs niet normaal!

De zwarte wagen met de 3 asielzoekers stond niet zómaar daar op de Keningswei vlak voor "Het Bospad".

Dat was om kwart voor enen -een kwartier na de ontvoering om half één in een zwarte auto op de Voorstraat te Kollum.

De verdenking valt dus eerder zwaar op "De Kasteeltuin"... dan de caravan.

Sterker nog: op de Keningswei werden meerdere asielzoekers gezien: zowel de 3 in de auto als de 2 in de greppel doken weg.

Waarom wegduiken om niet gezien en herkend te worden? -Slecht geweten?

Weet wèl dat dit alles vlák bij de vindplaats van Marianne gebeurde!

 

Tenslotte

Er moést in opdracht van 't Lichtpunt van de satanische secte een offer gebracht worden!

De "Hoofdpersonen" tijdens de moord wisten dat reeds van te voren... de anderen niet: vandaar de paniek?

 
 
 

                           De Tijd Staat Stil

 

                         Horen Zien Zwijgen