D O O D S E    S T I L T E

 
 
 
 

                         M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Zonder woorden veel zeggen.

Zonder veel omhaal iets uitleggen.

De angst tijdens het dreggen

... naar de Waarheid!

 

Alles bij, tussen en onder de wolken is grijs getint.

De kou is verdwenen: de "Weergoden" zijn ons gunstig gestemd.

Met deze gedachten geniet ik stilkens van de donkerrode wijn...

 
 

Marianne Vaatstra

 

'k Heb vanmorgen weer eens de Pendel ter hand genomen.

Er resten nog zovele onbeantwoorde vragen, die weer nieuwe oproepen.

Zoals: de ontvoering op de Voorstraat bij Geke die het moment nu nèt moest missen...

Niets bekend gemaakt of er één van haar buren iets waarnam.

Alleen Stephanie die zich hult in "doodse stilte"...

 

De Pendel geeft dat zij  in de ontvoerdersauto   al op de hoogte werd gebracht  

dat Marianne in die Walpurgisnacht zou gaan sterven.  

Zo te zien zal Stephanie nimmer één woord durven te gaan reppen!

Maar haar verdriet toonde zij zonder gesproken woorden met een witte roos.

 

Vervolgens probeerde ik wat meer te achterhalen over de inzittenden

in de donkere auto op de Keningswei die nacht.

Volgens de Pendel waren het geen vrinden van Ali en Feike

maar wel kennissen van hen op het AZC.

Ook Marianne scheen feitelijk niets noemenswaardig met hen contact te hebben gehad.

 

Vervolgens handelden zij puur uit geldbelangen: Marianne zei hen totaal niets!

De getuige die die nacht langsreed zag allereerst drie inzittenden en later twee.

Deze wagen bleek later die nacht strategisch bij de rotonde te hebben gestaan.

Dat zou zijn geweest om een vierde persoon op te wachten die vanuit het bos kwam.

Deze had weer te maken met de bezigheden van Ali...

 

Overigens zou Ali nòch door deze wagen nòch door de zogenaamde getuige uit het "boek"

naar Leeuwarden zijn gebracht -een voor  ons  onbekend contact persoon.

Ali zou die nacht wèl vernomen hebben dat men Marianne had "gedood". Antwoord: JA.

Hij begreep dat de grond gloeiend heet werd onder z'n voeten!

 

Feike zou die nacht bij Wolgang hebben doorgebracht. -Zonder van dit alles te weten.

Maar zulk een nieuws over het gebeurde verspreidt zich bliksemssnel!

 

Marianne zou omstreeks 5 uur rond de dageraad in de wei zijn gelegd onder de moerbeiboom.

 

Het spoor richting het AZC lag er al veel eerder en te maken hebben met een afspraak

tussen een stelletje dat gek op elkaar was.

Immers: het was feest en er was een heldere hemel met Volle Maan.

Of het een spoor was van  twee mensen? -Antwoord luidt JA.

 

Dus moet het spoor naar het noorden wel van de wagen zijn geweest met Marianne aan boord.

Ook hier weer een JA.

 
 
 

Achteraf is de houding van de 14 jarige Stephanie heel begrijpelijk.

Maar nooit en te nimmer welk een leed door de ILLUMINATIE en de op BLOED BELUSTE RIJKE LIEDEN

...de mensheid is aangedaan!

 
 
 
 

     GOD BE WITH YOU    'TILL WE MEET AGAIN