S P E N C E R    B O Y    

  

 

                                             D E    G U L D E N   C I R K E L  

 

 

 

                       M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

 

't Zonnetje gaat van ons scheiden.

't Avondrood kleurt weer het veld...

Nog éven en wederom gaan we de merels weer horen.

De eerste leeuweriken zeilen reeds pijlsnel in de wind.

 

Ik zit weer op m'n oude stekkie te schrijven.

Als  een poortwachter achter het schuimende amber bier.

 

Spencer Boy  

Vanvond wil ik 't eens gaan proberen om vanuit een andere hoek naar de hele zaak te kijken.

 Want ik vraag me af hoe dit alles die bewuste avond en nacht tot stand kon konen.

Het fietsverhaal wordt ondertussen tot in de puntjes uit gezocht. Reeds ligt het geloof erin al in de prullenmand... 

Hoe hij dagelijks zijn dag indeelde weet ik nog niet. Ook een foto van hem en zijn ouders vanzelf ook al niet òf hoe hij woonde.

Wel weet ik dat men thuis dikke vrinden was met inspecteur J. Verkaik. -Dat is wèl opvallend. Da's  tenminste iets.

En dan ook niet te vergeten dat Marianne een trouw bezoekster was van de Ringo Bar te Veenklooster.

En de Bar lag een steenworp afstand achter het Landbouw Museum, waar Dill huisde in z'n  Pipo wagen. 

De ezel? Ja, dat was Dill zèlf natuurlijk. Hij was de ezel voor z'n eigen karrewagen...

Leuk om kindertjes te lokken. Dill, een vreemde papagaai.

Het Museum, welke  ligt temidden van een bedenkelijk circuit...

 

Zover ik weet was het Spencer Boy die Marianne hielp in de Ringo Bar tijdens het keeldoorsnij gebaar rond februari.

Misschien ontstond, versterkte dit alles hun vriendschap.

En het enigste wat ik weet is dat ruim twee maanden later er opnieuw dezelfde dreiging was in Kollum met hetzelfde stel.

Opvallend telkens rond het 't Filstje...

Daarom is het zo vreemd dat Spencer Boy na twaalven middernacht een half uur later opeens bij de Swadde te vinden was...

Een vriend zei later dat beiden -Marianne en Spencer Boy-  ruzie zouden hebben gehad.

En dan te weten dat toen haar broer haar die avond rond elf uur bij het Paradiso afzette zij hem tot twee maal toe 

moest beloven hem te zullen bellen om veilig thuis te komen als er wat was...

Zo je merkt dat Marianne met thuis alles goed had geregeld en dat Spencer Boy -ruzie of niet-  in wezen overbodig was.

Maar goed: dié had nadrukkelijk beloofd de taxi te zullen regelen. 

Maar hij had al vaker dingen beloofd en een belofte niet nagekomen, zo las ik ergens.

Het hele fietsverhaal past hier gewoonweg totaal niet bij.

Maar ja: wie verwacht nou een moord kort na 't Filstje. Daar stonden "de boze mannen" reeds klaar. En Spencer Boy zàg dat. En verdwijnt meteen kort daarna naar de Swadde???

Zowel Marianne -die misschien niet eens wist van de bedreiging in de vooravond- zowel hij had kunnen bellen naar Marianne's thuis en kunnen vertellen dat er ruzie was mèt de vraag of iemand haar wilde ophalen.

Wèl wist hij zijn moeder om half twee 's nachts te bellen. Hevig scheldend omdat Marianne kennelijk niet stond bij de fietsen.

 

Maar iets klopt hier dan ook weer eens niet:

Marianne was duidelijk verrast over de verwijderde ventielen. Alweer Stephanie,  die nèt deed alsof zij van niets wist -terwijl zij duidelijk aanwezig was bij het leeg laten lopen van de banden rond een uur of zeven, aldus Geke die vanuit haar woonkamer het toneel zat te bekijken.

 

 

En nu we tòch zijn beland bij de geparkeerde fietsen bij Geke, komen we reeds aan bij de 1e vraag:

Hoe wisten Ali en Feike dat deze rijwielen van Spencer Boy en Wietze waren?

Vervolgens even terug in de tijd: de ventielen verdwenen rond een uur of zeven. Tussen het aankomen van Marianne in Paradiso zit een "gat"

van een uurtje of vier. -Dus van 7 tot en met 11 uur.

Ik houd er rekening mee dat  Spencer Boy en Wietze     in tussentijds achter de leeggelopen banden zijn gekomen.

Maar dan rijst onmiddellijk de vraag: waarom dan niet éérder op jacht gegaan naar ventielen? Fluitje van een cent in de drukte tijdens het feest.

Nu even denkbeeldig de kaart van Kollum:

De Voorstraat is de Hoogstraat/winkelstraat van deze plaats (Dorp/stad).

Geke woont ongeveer in het centrum, vlak naast de Bank.

Om naar 't Filstje te komen leg je zo'n 300m af naar rechts in de Voorstraat.

Daarna komt pas het Paradiso en dat ligt zo'n 450m van Geke af naar rechts.

Nog verder richting oosten eindigt Kollum. Dáár ergens wilde het Bestuur het nieuw AZC gaan "bouwen".

Je ziet dus dat Spencer Boy en Wietze  niet telkens langs hun fietsen liepen.

Alweer een vraag:

wàt moesten Ali en Feike (Stephanie en Tike?) daar nu opeens in die richting van Geke?

Vanuit een éénrichtingsverkeer straat (waarin 't Filstje en Paradiso)?

Iets meer naar het westen links van Geke ligt de begraafplaats... in die richting kun je geen feestelijkheden verwachten.

Strategisch gezien, loopt er vanaf het zuiden er regelrecht een weg naar het huis van Geke: daar kwam de auto van Dill uit rond half één in de nacht.

Dat komt omdat je vanuit 't Filstje niet rechtstreeks naar Geke/fietsen kunt rijden: dus moet wel via een omweg.

Volgende vraag:

Opvallend... Vanuit het Filstje gaan Marianne zomaar samen met Stephanie weg!!!

Marianne weg bij Spencer Boy en Stephanie bij Feike!!!

Vraag:

Waarom? Er valt alweer een gat in de tijd/volglijn.

Waarom accepteerden die knapen dat zomaar?

Waar bleven in tussentijds Ali, Feike en Dill. Als Dill rond half één kwam aanrijden (alleen?) .  Zaten Ali en Feike verborgen achterin? Of stonden die al klaar verborgen op het voetpad naast Geke om Marianne in de wagen te duwen. Maar die van Dill is zwart en de paragnosten spreken allen over een licht kleurig frans model... Niet tureluurs worden s.v.p.

En als Spencer Bou en Wietze hun fietsen niet gezien zouden hebben, w aarom waren zij in de korste tijd bij de Swadde?

Overigens niét ver verwijderd van de caravan in het Paradyske. -Waarergens  hij ook zijn onderzoek in alle vroegte naar Marianne ondernam!!!

 

Mij bekruipt reeds meer de gedachte dat er onderling een deal kan zijn geweest. 

Het kan zijn dat Spencer Boy hierin knap onnozel is geweest.

Met wie je omgaat wordt je mee besmet.

Maar ook dàt lijkt weer niet te kloppen met het eerdere gedrag van hem eerder op de avond toen hij Marianne verdedigde.

Tenzij:

hij hij ooit eerder tegen de caravan knapen aangaf dat hij afzag van die deal!!!

En dan verklaart zijn gedrag beter. En alweer ook weer niet: hij stond opeens bij de Swadde. Ver weg bij Marianne.

Mogelijke conclusie:

het hele knapenstel is per autovervoer samen gereden naar de Swadde. Daar werd iets uitgepraat (onder lde oop van een wapen?). Bij de Swadde viel de beslissing...

 

 Heb ik 't bij het goede eind?

 

 

 

 Dàt kan duiden dat ze onderling een afspraak kunnen hebben gehad. Nadruk op MISSCHIEN.

Alleen Stephanie zou dit kunnen weten. Maar die doet nèt alsof zij rond twaalf niét in 't Filstje stond. Ondanks de getuigen die hiervoor hun handtekening op papier hebben gezet om dit ooit te moeten zweren.

Stephanie die voor het huis als een piep jonge meid vrolijk stond te huppelen bij de lekke fietsen vlak naast Marianne rond half één 's nachts bij Geke voor.

Ze  hadden niet in de gaten dat Geke daar stond achter de half geopende ramen en alles woordelijk verstond.

 

Dat een wagen plots bij haar voor stopte... Marianne ontvoerde... daarover wordt puur gezwegen!

Het OM sloeg de weg in naar het fietsverhaal van Spencer Boy en Wietze.

Immers die waren met z'n tweeën?

 

En zo kom ik weer terug bij Inspecteur J. Verkaik. Die zogenaamde "goede vrind"...

Dat doet ons belanden in:

 

DE GULDEN CIRKEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheid 2