H O R E N ,   Z I E N,    Z W I J G E N  

 

 

 

                                    M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Er trekt weer eens een depressie vanuit het noord-westen over ons land.

De zuiderwind moet er helaas voor wijken.

Het zolderraam is  dicht.

Geen schrijfpapier zonder amber bier...

Klonken vroeger de (zandloper)glazen op een schip

hier op zolder klinken de bierglazen vanuit de linker- en uit de rechterhand tegen elkaar.

Een dubbele slok op de bange dagen van ons Vaderland.

"Ben ik van Dietschen  -Dutch/Neerlands- Bloed den Vaderland getrouwe"...

Denk aan Willem van Nassaue-Diets... de prinsen tak in de familie.

Zijn bezittingen lagen in het Hollandse Breda.

 

Veenklooster

Het blijft me boeien: de Gulden Cirkel.aan de Keningswei

Alleen al de nummerieke volgorde:

Fogelsangh-State nr1 op de Kleasterwei

Rechterzijde Fogelsangh-State nr3

Landbouw museum "De Brink" nr2

Boswachters huis op nr5

It Lytse Slot nr7

Ringo Bar nr6

----------------

Het pad achter de Fogelsangh-State heet de Lindenlaan.

Daarop staan een historisch boerderijtje "Boskplaets" als Keningswei nr2

en

Het Jachthuis nr4

----------------

Aan het eind v/h bos aan de oostzijde aan de overkant.

Het huis van de tuinier op nr3 op de Keningswei.

----------------

Schuin tegenover dit huis begint meteen een bospad dat regelrecht doorloopt naar de Swadde.

Dan staat er in de wegknik het huis nr6.

Hierlangs loop een bestraat weggetje dat regelrecht eindigt op een pad in het oosterbos.

 

Het Theehuisje

Het klinkt naar een dienstverlenend pandje bijna aan het zuiden v/h bos. Het ligt vlakbij de pyramide vorm als uiterst zuiden.

De Swadde is de grens tussen Veenklooster en Buitenpost.

Het Theehuisje::

als daar stroom aansluiting is, dan moet er in het bos een stevige stroomkabel liggen.

Waar stroom is bestaat de mogelijkheid voor VERBORGEN CAMERA'S.

Waaròm is de vraag...

 

Walpurgisnacht en Feesten

Als je feesten wil in de open lucht vèr van de bewoonde wereld

zet dan in de pyramide een party tent neer met de kwaliteit en kleur van het Leger.

Deze zijn behoorlijk geluidsdempend.

Hiér kan Marianne aan haar eind gekomen zijn...

Schep zand over haar bloed en geen haan die ernaar kraait.

Tussen de bierworstjes en de champagne glazen...

 

Openingstijden Fogelsangh-State

Op Koninginnedag 30 april gaat het gebouw weer open.

Of het meteen toegankelijk is voor publiek of dat de deur opengaat voor de uitgenodigde gasten?..

Dat is niet duidelijk.

Maar ja... gasten arriveren in de avonduren...

 

Het bos is voor bezoekers gesloten vanaf half maart tot half juni.

Walpurgisnacht valt daar precies middenin.

Dus geen mens die dan hun "Feestje" zal verstoren!

Echter: je weet maar nooit. Vandaar de Camera's.

 

 

Het beste aan het end 

Marianne was in het weiland zodanig neer gelegd dat haar hoofd in de richting van de Fogelsangh-State was gericht.

Haar voetzijde wees in een doorgetrokken lijn naar het Paradyske Zwembad en verder door naar het AZC.  

 

Waaròm?  

Als de caravan clan Marianne hielp op te pakken zegt dit nog niet dat zij Marianne daar zo precies hebben neergelegd   in de wei onder  de Moerbeiboom.

Bij elkaar genomen lijkt dit behoorlijk op professioneel vakwerk.

Daarnaast zijn Feike en Ali beiden herkend (samen fietsend)  op de Keningswei.

Feike alleen tussen één uur en half twee bij het tunneltje. -Door getuigen.

 

Maar waarom -als jezelf v/h Feestje op de State komt-  dan Marianne daar zo openlijk neerleggen met al deze aanwijzingen?

Want zo zijn de Illuminatie. Je vindt niet zo maar iemand. Niet zonder hun verborgen signalen. Daar moet je kennis van hebben.

Daarom werd het vanzelf over het hoofd gezien. Bijna niemand heeft hiervan veel kennis opgedaan...

 

Nu kàn het zijn dat er een "Afrekening" was van de Illuminatie uit het Zuiden tegen het Noorden.

Dat er een  "Spion"  onder de Feestgangers was...

Dat deze de leiding had in de (beige) wagen mèt de "Spoormakers" in het veld.

 

Het Koninklijk Huis behoort bij de Illuminatie der  Bilderbergers.

De Fogelsangh-State is Konings gezind..

In augustus 2003 wipte Beatrix nog even anderhalf uur langs bij de Fogelsangh-State...

Nu begrijp je wat beter het  "WAAROM".

 

Marianne werd vermoord door de Illuminatie

en de Illuminatie vermoordt elkaar

               met

... "Rode en Wiite Rozen"...