E E N    G O U D E N    H A R T

 
 

                 I S    O N B E T A A L B A A R

 
 

                                                                     M A R I A N N E

 
 

                                                                     V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 
 

De late middagzon schijnt op de nok van de rij woningen achter me.

Het doet bijna 's zomers aan achter de ruiten. 

De zon staat laag in het zuiden.

Nog even en over een paar dagen klimt ze weer op aan de einder.

De winter gaat arriveren, doch voorlopig bij ons nog niet.

Kerstlichtjes kleuren speels in het glas met het amber bier gevuld...

 
 
 

De  Onuitgesproken  Woorden  In  Het   "Dagboek  van  Maaike "

Deze staan tùssen de regels geschreven...

Het zijn haar tranen die maar niet drogen willen na al het ondergane leed...

Tijdens het schrijven op haar kussen in de talloze slapeloze nachten...

Met op haar lippen de bede  "GOD laat deze nachtmerrie toch ophouden"...

 
 
 

De beroepsspelers zitten gezamenlijk aan tafel

En de één na de ander speelt vals

De kaarten zijn nat en kleverig door de whisky

Welke overvloedig over de tafel gaat

Lallend overtuigt men elkaar...

          "Krom is Recht!" 

 
 
 

            "Het Dagboek van Maaike"

         Bevat emmers vol vergoten tranen 

        Vergeet dit niet

                      ... Als u het leest!