D E    Z A A K    V A A T S T R A

 
 
 
 

                                   M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 

Buiten schijnt de zon. 

Het begint op het voorjaar te lijken.

Hier wordt een mens weer enigszins opgeruimd van.

Vrolijk?.. nou ja. 

Als je voor het graf van Marianne staat...

Dan zeg je het maar met een bloemetje.

Hoed af,  met in gedachten verzonken een stil lied zonder woorden.   

Het schrijven over Marianne valt soms zwaar tegen!

Geen wonder dat hier een glas met amber bier staat

... sprankelend in het licht onder het zolderraam.

"Mijn Medicijn"... zo af en toe.

 

De Zaak Marianne Vaatstra

Dat klinkt wat kil en afstandelijk,  als tussen de galmende kerkmuren op de Grote Markt.

Zittend op de houten banken, alsof het de oude 3e klasse is in de trein.

3e Klas reizen? Jawel! De armoe neemt zienderogend toe om ons heen.

Wordt weggewerkt door de glitter en schitteringen...

"En we doen maar net alsof er niets aan de hand is". 

Maar er is heel veel loos!

Alleen al bij de Zaak van Marianne Vaatstra.

 

De Bewijzen

komen nu onomstotelijk op tafel te liggen in zwart op wit.

Wanneer vandaag de dag de media hun uitlaat klep gaan dichthouden,

dan voel je wel aan dat de corruptie een landelijke belangenzaak is!

"Waarheid zoeken maar leugens spuien".

En met de Machiavelli Prijs werd Bauke gekroond tot de "Grootste Leugenaar"!

 

"In deze laatste dagen zal er meer liefde zijn voor geld dan voor de naaste".

 

Duidelijker kan ik het niet aantonen. 

 

De Verborgen Waarheid

Een aantal maanden geleden kon je een documentaire zien op de televisie.

Waarin bijna al de "Kopstukken" die destijds -vanaf 1999- jarenlang een grote rol speelden.

Hun schijnheiligheid droop er letterlijk vanaf!

Te weten dat juist in die periode van de lugubere moord,

er sprake was van een eventuele contract verlenging van het asiel centrum...

De belangen van het AZC gingen vóór, voor die van Marianne!

Inplaats van wetsgetrouwe dienaren, werden die juist crimineel!

En dàt euvel werd verborgen gehouden: de leugen werd een vluchtheuvel!

Daarom gingen er "Klokkenluiders"  op pad en trokken aan de alarmbel!

Hun lot was dat nu juist zij tot leugenaars werden benoemd...

Nota bene vooràl door de grootste media clown ooit: PR de Vries.

Zijn schimpen schalde luid door menigeens huiskamer.

"Aluhoedjes, complotdenkers, knettergek" en dergelijk onzinnig braaksel.  

Want deze man was uit op het doordrukken van landelijk DNA invoering!

En zie daar: zogenaamd door DNA werd een keuter boertje opgepakt.

Vraagt zijn vader "Heb jij het wel ècht gedaan jongen?" wordt ie woest op z'n pa.

Dan is de cel opeens te klein! -Hoogst merkwaardig niet?

 

De Oplettende Lezer

vraagt zich wellicht af waarom opeens een dader?

Een dader opgepakt vlak voor de kroning van de koning

vlak voor het zogenaamde afscheid van PR de Vries op tv

de vader van Marianne werd uitgenodigd voor ëen kopje thee

aanschuivend op het koninklijk hof

de "Grote Leugenprijs" in ontvangst wilde nemen

zelfs een boek over zijn dochter Marianne evenzo...

Een boek dat krom staat van leugen op leugen.

"En we doen maar net of er niks aan de hand is".

 
 

De Zaak Marianne Vaatstra ettert maar door!

 
 

En haar moeder schuilt bescheiden in de schaduw

Terwijl haar Dagboeken zwijgend spreken over vergoten tranen

"Marianne was jij maar weer hier".

 

De Waarheid komt boven tafel

De boeken worden verspreid

De  ogen  geopend  

 

 

                      Alles Komt Aan Het Licht