W                                                        T                A

                          ?                     W           ?                              ?

                                   E                                           W                   R 

                  I                                        A                              A    

 

 

                                     M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

Vakantie aan diggelen door dondergeklapper en hemelwater?

De Weergoden waarschuwen u vanwege de crisis: houdt uw hand op de knip!

Houdt vast wat u hebt!

Alles is beter dan belanden in schulden, scheiding en verdriet...

DAT  KOST  U  EEN  PAAR  ONNODIGE  DOCH  FLINKE DUITEN 

 

Trek een amber biertje open ...

 

Nieuws

Nieuw nieuws ontdekken valt niet mee.

Oud nieuws herontdekken valt al helemaal voor de drommel niet mee.

 

De  Waarheid

Jij ontdekt... het OM bedekt...

Het is die echte Oud-Hollandse mentaliteit:  Horen,  Zien,  Zwijgen. 

De Tak der OM  familielijn is een ambachtelijke, namelijk:  Dakbedekkers.

De Waarheid mag niet aan het Licht komen...

 

Tijdslijn

Werd Marianne nu half februari of half april in de Ringo Bar bedreigd?

Maakt dat dan wat uit?   Ik denk van wel. 

Het bedenken en uitvoeren van een moord in twee weken tijds wijst op boosheid.

Maar 10 weken de tijd nemen wijst op een weloverwogen wraak actie.

En als dit alles gebeurt op koninginnedag èn in de Walpurgisnacht  

bij een oud "kasteel" met verborgen Pharao Tekens, wegen met koninsnamen,

en het vinden van Marianne onder een Moerbeiboom wijst op elite uit de Illuminatie.

 

Veenklooster verbergt reeds eeuwenlang het OOG der Illuminatie

Het Olijfberg Klooster ligt verborgen onder het kasteel.

Onder de Fogelsangh-State moeten daarom wel verborgen tunnels zijn.

Het is reeds 370 jaar adelijk bezit en dus eigen terrein...

Bij de Hermitage èn vanaf Veenklooster naar Oudwoude zou sprake zijn van onderaardse tunnels.

Sages kunnen ook duiden op aanwezige werkelijkheid.

Wanneer de adelijke familie Fogelsangh dit alles bewaart als zijnde een familiegeheim blijft het een sage.

Geen mens mag zomaar met een schep gaan graven op het terrein van de Fogelsangh-State...

Hoe wou jij dan 1, 2, 3 gaan bewijzen dat hier Illuminatie zit?

 

Marianne kwam al die tijd in de Ringo Bar pàl naast de Fogelsangh-State.

Voorts de melding van Iluminatie uit Kollumerzwaag niet lang voor haar dood.

De naam v/d Zwaag duikt opnieuw op in deze cirkel van de Fogelsangh-State:

het Landbouw Museum,  It Lytske Slot en organiseren op alweer de Fogelsangh-State.

Marianne vertoefde regelrecht in het hol van de leeuw...

 

De Irakezen Ali en Feike deden zich voor als asielzoekers, maar dat waren ze helemaal niet.

Ze werden in hun eigen land gezocht voor moord!  Ali sneed vrouwen de keel door na verkrachtingen.

Feike was reeds jong al verkracht en was al een halve psychopaat in hart en nieren vanwege wraak gevoelens.

Natuurlijk was dit gegeven bij het AZC en het OM bekend. Ze waren onhandelbare gevaarlijke lastposten.

Hebben en Dill zijn weer een verhaal apart als overgrenste Duitsers met hun pedofiele neigingszucht.

Maar op de korrel genomen was de gehele club (plus anderen?) een welkome kluit voor de ziekelijke elite.

Elite die kinderen op bestelling laten aanrukken. Hetzij voor misbruik, hetzij voor een feestelijke moord.

En moord... daarvoor greep men Marianne.

Marianne voldeed aan alles:

Zij was nog een maagd, 16 jaar en een mooie blonde.

Zij werd van te voren op de hoogte gesteld dat hun keuze op háár viel  in de Ringo Bar door Feike en Ali.

Dit is een oud gebruik in de Illuminatie.

 

Had de moord voorkomen kunnen worden?

Jazeker -zou je denken- Spencer Boy wist het toch en had een mobiele telefoon?

Waarom waarschuwde hij Marianne en haar familie dan diezelfde avond niet?

Het moet een ieder toch duidelijk zijn dat er hier beslist iets niet klopt?

En waarom leverde het professionele onderzoeken van de recherche niets op?

De conclusie luidt dan ook: men wilde de daders niet vinden!

Maar... over wèlke daders gaat het hierbij nu precies?

 

Het Antwoord

De beruchte verrotte kluit rond het AZC hadden een dik betaalde opdracht uitgevoerd.

Zij grepen dus wel Marianne... maar hebben haar naar de Fogelsangh-State ontvoerd.

Zij kenden dus hun opdrachtgevers! Alleen al daarom is Ali Hassan heimelijk via A'dam afgevoerd.

Opvallend verschijnsel: iedereen zwijgt, dient te zwijgen, zelfs de oude "vrinden" van Marianne.

Sterker nog: àllen die de waarheid achter de moord zochten werden geestelijk kapot gemaakt,

bedreigd, letterlijk kapot gemaakt zoals Isabella, en als complotdenkend weggezet en zelfs via de media

in een ziekelijke hoek gezet. Zo groot is de màcht die schuilt achter de moord op Marianne!

Op het openingsfeestje aan het eind van de vorige eeuw moeten (bijna) onaantasbare lieden

aanwezig zijn geweest...

Werd vader Bauke misschien dáárom uitgenodigd aan het Hof van Oranje?..

Zie het getuigenis van de "Kroongetuige" die op YouTube werd... "gewist?"

 

 

Het Huis van Oranje was altijd al betrokken bij de "Zwanen Broederschap"

Op de Fogelsangh-State op het bordes staat een leeuw met schild waarop twee zwanen

Veenklooster is ermee getekend in het wapen

 

                 Marianne is vermoord door 

                          ILLUMINATIE