E C H O ' S    U I T    H E T    V E R L E D E N  

 

 

 

 

                                                 M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

De zolderramen zijn totaal beslagen door de regen.

De goten lopen overvol. 

Maar binnenshuis is het warm en knus.  

Het leven van alle dag kabbelt rustig voort.

 

Gedenken 

'k Weet nog hoe ik met gevoelens van heimwee langs de begraafplaats van Marianne reed.  

Nadenkend, stilstaand op somige plekken langs de begroeide omheining.

Om daar te komen vond ik er het volgende op:

je zoekt via Google Maps een naaste straat en tik vervolgens een huisnummer in.

Dan licht een huisnummer op ergens in die straat en je hoopt dat het huis via Vieuw zichtbaar wordt.

Daarna  rijdt je met Google mee en kies je zelf de straten.

 

En zo ben ik ook overal weten te komen rondom de Keningswei.

Kreeg  ik zicht op veel in die hele omgeving.

 

Peinzen

Ik vraag me af hoe frequent het bezoek van Spencer Boy was bij de beruchte caravan.

Deze was eigendom van Wolfgang Hebben. Genoot kennelijk een "bijzondere bescherming".

En alweer Verkaik die porde na de brandstichting in de zwarte as...

Iemand kon daar destijds bijna alles flikken tijdens de nacht: bijna nèrgens was straat verlichting.

De achtergelaten, verstopte wapens van hem, liggen vanzelf ergens onder een hooiberg.

Misschien wel achter op het terrein  van J.S. als ie een verstoken caravan bezoeker en blindganger was.

Zonder maatjes doe je geen zaken...

 

Spencer Boy en de Caravan

Als deze knaap zelfs ná de bedreiging in de Ringo Bar regelmatig bij de caravan bleef komen

dan heeft de verlokking naar drugs misschien de daders in de hand gewerkt rond de ontvoering.

Wanneer een crimineel iets wil kan hij "kletsen" als Brugman en weet hoe hij je aandacht moet zien te leiden.

Op het juiste moment grijpt hij dan z'n kans...

 

't Filtsje

Om twaalf uur stonden allen nog bij elkaar en hoé ze uit elkaar gegaan is nog een raadsel.

Maar àls drugs een rol speelden, dan is het goed denkbaar hoe men zich splitste. 

Misschien dat Marianne met haar gewone felheid hier fèl iets van zei...

Spencer Boy en Wietze werd een lift aan geboden naar het Paradyske om de drugs te gaan halen.

En over een half uurtje zouden ze weer terug zijn.

Dus bleven de dames Marianne en Stephanie over.  En ach de feestsfeer hing nog in de stad.

Daarom stonden beiden om half één bij Geke.

Maar Stephanie wist af van de verdwenen ventielen.  

Marianne nog niet. Ook vanzelf niets van de bedreiging in de vooravond.

Let op: tèlkens komt Spencer Boy -ook Stephanie- in een verdachte hoek terecht!

Hij WIST AF van de kersverse bedreiging...

Maar van de moord... dat denk ik niet.

 

Hij werd meegelokt om weg te zijn bij Marianne.

 

Paradyske en de Swadde

Misschien kwam onderweg een onverwacht telefoontje.

Moest men zogenaamd plots een dringende vracht afleveren.

Of  reed men niets eens naar het Paradyske, maar gooiden beiden eruit bij de Swadde.

Het heeft in elk geval zeker tot half twee geduurd eer beiden terug waren bij hun lekke fietsen.

Marianne en Stephanie waren verdwenen...

 

Het Weiland

Als Marianne IN de Fogelsangh-State werd vermoord of achterin het bos aan de uiterste zuidzijde

zij moet dan via een snelle rit via de Fogelsangh Loane zijn afgevoerd naar de moerbeiboom in de bewuste weide.

Om de aandacht geheel af te leiden van de Fogelsang-State kan bewust een dwaalspoor zijn uitgezet.

Als volgt:

Drie man gaat mee in de bewuste lijkenwagen. 

1 man legt lopend oostwaards een spoor aan naar het AZC.

2 man legt lopend noordwaards een spoor aan naar de Trekwei.

3 man keert per auto terug via de Fogelsangh Loane.

Haalt even later misschien z'n partner  man 1 op bij de boer op huisnr. 1 op de Trekwei.

En daarna man 2 op het Paradyske.

Te weten: er liep een smal weggetje vanaf het zwembad daar naar toe.

 

Dat daar bij het zwembad een bebloed jacket lag van Ali Hassan???

Vlak bij de caravan van Hebben?..

Tja... de politie volgde zogezegd alleen maar DNA sporen. Zonder logica.  

Die lag zeker na alles "bezopen" onder de tafel?

Er ligt een silo vol van bewust afgevoerde "bewijzen".

 

Uhh ter vergelijking:

alles lijkt op een doorgestoken laatste scene

... zoals P.R. de Vrieskist aan het eind van zijn carrière ook gaf.

 

 

Het vinden van Marianne had enorme gevolgen!!!

Allereerst verdween onmiddellijk alles wat met de criminele caravan te maken had.

En laten juist diegen hulp van "bovenaf" hebben gehad om de wijk te nemen.

Alle sporen waren binnen de kortste tijd verdwenen.

En daarna kwam de vloedgolf over het AZC heen.

 

Lieve Marianne

Al is de leugen nog zo snel

... de waarheid achterhaalt hem wel