K A R S P E L E N    1 9 9 9

 
 
 
 

                      M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 

Over enkele dagen en nachten is het 1 mei...

De nacht dat Marianne op gruwelijke wijze werd omgebracht.

Dan is ook de moord na 15 jaar wettelijk verjaard.

 

De zaak zit dus voorgoed in de doofpot, zou je denken...

Maar nee: niets van dat alles, want deze zaak broeit als een hooiberg in een bloed hete zomer!

Dan gaan de boeken open en komen de feiten op tafel.

Je weet wel: de dingen die u niet mocht en niet mag weten. 

En al sluit men de bibliotheken... het begint met een boek!

En nog wel met een heel speciale titel:  "Het Verboden Dagboek Van Maaike".

Eenmaal op gang gekomen is het niet meer te stoppen en  ligt het achter menig huisdeur op de plank.

Verwonder je niet als ook de media zich op deze nieuwe feiten gaan storten en er aandacht aan geven.

Want de WAARHEID komt aan het licht!

En DIE kreeg de afgelopen jaren maar weinig kans.

 

Ook gaat er een boek over  "De kromme weg van P.R. de Vries" open.

Met de titel:   "De Misdadige Misdaad Journalist". 

De man die u jarenlang om de tuin wist te leiden in opdracht van het Ministerie.

Uw ogen gaan open al lezend tijdens de zomervakantie onder de parasol bij een koele sorbet.

Het belooft "Een Hete Zomer" te worden!

 

En sta er niet van te kijken dat er een aantal flink bekendstaande  programma verzorgers plots gaan vertrekken...

Die "Goede en Oude Tijd" achter zich latend, waarin de  "LEUGEN"  overheerste als een staf.

Al lijkt het ogenschijnlijk toevallig... men licht op tijd de benen. 

Waardig afgaan dient men te doen... tred voor tred.  

 

1 9 9 9

 

Jammer jammer dat Verry Brouwer en zijn toenmalige vriendin "Het Tunneltjes Verhaal" van Spencer  

ondermijnden. Omstreeks 00.30 uur was Marianne nergens op de Swadde te bespeuren!

Kan ook niet, want zij werd op hetzelfde moment ontvoerd op de Voorstraat te Kollum.

Notabene staande bij de lekke fietsen van Spencer Boy en Wietze bij nr 7.

Waarom wil Spencer dat niet gewoon eerlijk zeggen?..

Simpel: omdat hij in een spagaat bekneld zit waar hij zich niet kan "uitlullen"!

Verklaar maar eens dat je al om 18.30 in 't Filtsje wist dat men Marianne dezelfde avond nog ging pakken?

En dat je tegen middernacht met dezelfde bedreigers wéér in 't Filtsje stond? En dan ruim een kwartier

later met Wietze opeens kilometers verwijderd  -zonder je lekke fiets en zonder Marianne- op de Swadde

stond? Terwijl hij wist van de bedreiging?..

 

Enerzijds heeft hij de bedreigers "geholpen" en anderzijds Marianne "verraden"  aan haar lot overgelaten.

Dat is toch een beslissing die Spencer zèlf heeft genomen?  

Lekkere vrind nietwaar? Terecht dat moeder Maaike hem verwenst!  

 

Het Verloop na de Moord

Stel het was een groepsverkrachting en een lustmoord door een groep asiel zoekers...

We weten uit Maaike's Dagboek dat sommigen  over een donker grijze auto de beschikking hadden.

Kennelijk een oude (antraciet kleurige) BMW.

Ook weten we dat de Duitser Ludwig rond 00.30 rondreed in een zwarte stationcar in de Voorstraat.

Tenslotte blijft over de wagen van de Duitser in de dure sta caravan,  staand aan 't Paradyske onderaan

het  Asielcentrum terrein.

 

Deze Duitser herinnert zich niet meer of hij naar Duitsland vertrok op de 30e april of op de 1e mei...

Hij vertoefde ginds een tweetal weken en liet zijn wagen tot een "pakketje" maken bij een sloper...

Terugkerend rond de 15e mei ging zijn sta caravan -rond half juni- in vlammen op...  

Het blussen werd gans onmogelijk gemaakt voor de aanrukkende brandweerauto's!

Men kreeg het gesloten hek zogenaamd niet open,  want de sleutel ervan was zogenaamd zoek...

Opvallend achteraf,  is dat niemand hem op de 30e april in Kollum heeft gezien.

Ook weet ik nog steeds niet welk type wagen deze verdacht handelende Duitser voorheen bezat.

Reed de Duitser Ludwig die nacht van de moord rond in zijn kar? -Zij waren tenslotte dikke maatjes. 

 

En hoé kwam de bebloede hoofdverdachte  Ali Hassan thuis in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden?

Als de Duitser op 30 april reeds weg was, dan blijft Ludwig òf de Oude BMW van de asielzoekers over.

Leeuwarden ligt op ruim 20 km verwijderd van Kollum/Buitenpost.

Rijdend over de provinciale weg met 80 km p/u rij je deze afstand binnen een half uur.

Deze weg loopt niet ver langs de Kleine Kerkstraat nr 17...

Deze Ali Hassan wist al om half negen te vertellen dat Marianne was vermoord. Hij sprak over ZE.

Helaas was hij hierin niet duidelijker... 

ZE is zo algemeen en onpersoonlijk.

 

Deze beruchte Ali Hassan verdween nog in hetzelfde weekend als sneeuw voor de zon.

Enkele uren later brak de hel los en begon de jarenlange strijd tegen de Justitie en de Sterke Arm.

 

 
 

                De  Boeken  Gaan  Open !