W A L P U R G I S N A C H T    1 9 9 9 

 
 
 

                              M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Een vroege zondagmorgen in eind januari.

Moeizaam dringt zich het ochtend rose door het Maria blauw heen.

Februari moet nog beginnen... men krijgt hier een Blue Monday van.

De Glühwein verwarmt me als een ouderwetse potkachel...

waar moeders vroeger een rekje voor plaatsten om de kinderwas te drogen.

Die goede oude tijd... waar is tie gebleven?

 

Marianne Vaatstra

Via de Pendel informatie begint het er steeds op te lijken dat we te maken hebben met een stel pubers en hun bijbehorende leeftijd streken.

In mijn diensttijd 1971 werden we opgeroepen, terwijl sommigen nog maar net 18 jaar waren en al een UZI (automatisch wapen) tot
hun beschikking hadden. Terwijl ik op zolder op mijn viool zat te oefenen en de anderen in gelid buiten stonden te oefenen onder leiding
van een linkshandige sergeant... die dus óók hen met het verkeerde been alles aanleerde. Niemand die het ooit snapte hoe ik het bracht
tot corporaal...
En elkaar maar pesten. Of achterin een wagen kruipen onder het zeil op een nachtoefening, terwijl de sergeanten een borrel in het boscafé binnensloegen. Naar het veldkamp terug reden mijn vrind John en ik gratisch mee terug naar de koffie in de mess tent...
Na de 1e 3 maanden opleiding trakteerde ik de boys nog op iets verschrikkelijks: rond gestrooide knoflook over ieders stapelbed!
Het was een geschreeuw van jewelste, dat kan ik je verzekeren!
 
Ik kreeg vaak te maken met intelligente mensen. Zo had Jonh HBS B. Met schaken had ik geen enkele  kans: hij wist van te voren al waarin ik zou tuimelen.
Zo hield ik hem dan weer filosofisch bezig met bijvoorbeeld de vraag: "Wie alles wil begrijpen moet éérst begrijpen dat niet alles te begrijpen is"...
Of kon hem eindeloos tarten met een opgave: "Teken 3 huisjes en boven elk ervan 3 energie silo's.  Probeer vanuit èlk Huisje een kabel te trekken naar de Silo's zònder dat de kabels elkaar mogen raken"... 
Làchen joh! En maar zweten met die knappe hersens. Ik gaf niks om diploma's. Ook niet veel om de maatschappij. -Friesche genen zie.
 
 
 

Marianne en "De Club" om haar heen.

 
Geloof me: dat was al niet veel beter gesteld.
Een zooitje was het aan alle kanten.
 
Vanavond gaan we je meisie pakken. Ventielen alle eruit. Treiteren en allehande dreigingen uit nog een halfuitgegroeid  beduimd kinder smoeltje.
Zo ongeveer was het milieu tussen de:  14, 15, 16, 17 jarigen destijds.
 
Zo dacht iedereen onder elkaar dat Marianne die bewuste nacht "ontmaagd"  zou worden door een brutale vlerk... wie durft?
 

Maar niemand had er flauw idee van dat die nacht mei 1999 een boosaardig en professioneel gezelschap onaantastbaar onzichtbaar  hun slag zou gaan slaan... ILLUMINATIE en daarnaast ziekelijke en op sensatie bloed beluste lieden.

Ach:   foutje van de natuur...

 

De Pendel

 
Vragen stellen en antwoorden krijgen op Ja en Nee valt ook niet altijd mee. Wanneer ik vermoed dat bepaalde mensen in beeld kwamen, maar met meer vragen dan antwoorden, dan onderzoek ik ze.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld voor de heer Verkaike.

Of de wagen ie omstreeks rond 00.45 uur opgemerkt werd op de Keninggswei met nota bene 3 op asielzoekers lijkende personen... die wegdoken in het licht van de koplampen. Heeft iemand de reden -waarom-  eerder al besproken???
 
 
P :  Was dit de wagen waarin Marianne werd overgeheveld?
A :  Ja.
P :  Inzittenden behorende bij de "sensatiegroep"? 
A:  Ja.
P:  De ontvoeringswagen op de Voorstraat?
A:  Nee.
P:  Wisten de inzittenden van de donkere auto op de Keningswei dat zij Marianne via het bospad zouden overhevelen aan haar moordenaars?
A:  Nee.
P:  Verdween de 3e inzittende op de Keningswei auto om zich op de hoogte te stellen hoe de "feestelijke aanranding"  verliep?
A:  Ja. 
P:  Nam een onbekende Marianne aan vanuit het bos? 
A:  Ja
P:  Hoe... in een bolderkar -ze was immers bewusteloos?
A:  Ja.
 
P: Waren er tijdens de moord enkel illuminatie leden aanwezig?
A:  Nee.
 
P:  Ook de op bloed en sensatie beluste "Hoog gezelschap" types?
A:  Ja.
P:  Was de eerder opgemerkte Hogepriesteres ook hierbij aanwezig?
A:  Ja
P:  Deed zij de moord?
A:  Ja.
 
P:  Wist Verkaik later wat zich hier allemaal heeft afgespeeld?
A:  Ja.
P:  Hielp hij Hebben aan dit inzicht?
A:  Ja
P:  Niemand anders?
A:  Nee.
 
P:  Hebben we dus  te maken met Teenagers en Puur kille moordenaars?
A:  Ja.
 
 
 
P:  Zal dit waarschijnlijk gans nieuwe inzicht de geliefden van Marianne troost kunnen geven?
A:  Ja.
 
P:  Inzicht helpt in de verwerking van verdriet?
A:  Ja...
 
 
 
 

Beste Lezers: 

 
 
Ook ikzelf had dit alles nooit verwacht.
 
 
 
 

                         GODS    ZEGEN