N O G M A A L S

 

 

                 M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Vanuit het hoge noorden draait er weer eens een wolkencirkel over ons land.

Men zegt wel eens dat dit juist welkom is bij de liefhebbers van zweefvliegen.

Anderzijds tellen sommigen elk uur op dat zon helder en zomerswarm schijnt.

En zoals we soms wel eens zeggen: tèl je zegeningen één voor één

... En vergeet er dan ook geen een.

Zodoende,  wordt er ruiterlijk  amber bier ingeschonken met gulle hand.

 

Wat  We  Weten

In elk geval dat het OM snel en drastisch de doofpot zaak wilde afsluiten. 

Hun laatste slachtoffer vernederde zich bewust om maar te overleven.

Leugen na leugen, wat deed het er ook toe.

Het was immers tòch een en al theater met jokers  in zwarte toga's.

Met een nar die na 13 jaar in zes uur tijds amper zijn klep opendeed.

Vanaf die zitting hoorde je hem niet meer en waarschijnlijk ook nooit weer.

 

Het  OM  Rechtvaardigt  De  Leugen

 

De Klokkenluiders zochten de WAARHEID achter de reeks van falende onderzoeken.

Aantoonbare feiten die dan ook op tafel werden gelegd.

En om de LEUGENS staande te houden konden ze niets anders bedenken

Dan het getuigenis der Klokkenluiders af te schilderen als een gevaar voor de samenleving.

En  natuurlijk werd er met het getuigenis van Rosaline van Zessen

Of ene oprechte bajesklant in Noorwegen waar ook Ali Hassan vastzat     niets mee gedaan.

En altijd opnieuw dook voor sprekende getuigen de doodsbedreiging op.  

Simpel... omdat deze afkomstig zijn van huurmoordenaars   -dat kàn niet anders.

 

De Klokkenluiders

Zij zagen wel in wié achter de hulp aan dit schoelje van laag tot en met hoge functies staken. 

Moet je nagaan hoeveel mensen door hun beroepskeuze moesten meewerken aan deze leugenzaak

Eentje welke nimmer diende opgelost te worden!   -Meteen al van het eerste uur af aan.

 

Zoals Ik Ben... 

Net als bij de verschillende Klokkenluiders kwam dit alles veel later na 1999 op me af.

Anno 1999  was je al tevreden met een -toen nog- spaarzaam en duur bellend mobieltje

Ook de PC was amper aanwezig en in ontwikkeling.

Hedendaags zit het er propvol mee en is het tevens een bron voor illegale en legale spionage.

Zo gezegd: je grootste vrind is je sterkste vijand   -past ook goed bij het OM.

 

Zoals Ik Deed 

Zoeken via de achterdeurtjes...

Ik las continu telkens de gevonden feiten. Ze waren oprecht gemeend en klopten.

Ook verkende ik  zoveel mogelijk in beeld (Vieuw) de omgeving en vond ook foto's.

Veenklooster kwam nòg veel beter toen ik naast Google Maps de kaart "Open Street Map" vond.

Deze lijkt op  Google maar men kan er vrijwillig  toevoegingen aan doen. Bijvoorbeeld van een terrein.

Er staan vele details van Veenklooster op.

Zo ontdekte ik steeds meer rondom de vindplaats van Marianne...

 

Vanzelf begonnen vragen bij me op te komen.

Marianne lag daar makkelijk vindbaar in het weiland.  

Vanuit de Keningswei onzichtbaar, maar juist dáár stond opvallend de herenfiets.

De zoekende vrinden vonden Marianne vanuit het aangrenzende weiland.

De  vers ingelichte familieleden enz. liepen uiteraard rechtstreeks vanaf de herenfiets het weiland op.

De eerste aangerukte officiële hulptroepen kwamen  vanaf de Trekwei nr1 door de weilanden aanstormen.

Ondanks de vele sporen volgden de speurhonden mogelijke daderssporen richting Fogelsanghloan en het AZC.

Marianne bleek duidelijk te zijn neergelegd vanuit een auto   _moet wel zijn gekomen vanuit de Fogelsanghloan.

En deze begint inrijdbaar vlak bij de Fogelsangh-State.   Vanaf de zijde Kollum  gaat dat niet.

 

Vreemd

Vond ik dat er een openlijk spoor liep naar het AZC met zelfs een bebloed jacket bij het zwembad.

Immers: juist daar huisden Feik en Ali en zo stom konden die  toch ook weer niet zijn.

Omdat juist alleen Ali  Hassan via het grenshospitum onzichtbaar werd weggesluisd rezen er nieuwe vragen.

Dit gebeurde namelijk niet bij  zijn team genoten Feike, Hashime en Jano Hassan... die werden elders in alle ijl overgeplaatst.

Het zogenaamde zoeken bleek al snel een spotprent te zijn. Vooral naar Ali Hassan.  

De poppenkast werd nòg bonter door de kleine Ali uit Irak te vervangen door een lange Ali uit Turkije.

Ali's vader heeft de genen van een west europeaan. Zodoende kan het DNA bij Marianne heel goed van Ali Hassan zijn!

Hem meteen al uit beeld wegsluizen, zijn AZC papieren ook... duidt verdacht veel op daderschap.

Echter door het gedrag van het OM moét er zeker te weten een 3e belanghebbende in het spel zijn.

Deze 3e was die nacht aanwezig op de Fogelsangh-State...

Iemand wiens naam nooit en te nimmer genoemd mag worden...

Elk huisje heeft z'n kruisje...

Dus ook die van het koninklijk huis.

 

Dan dit nog even:   Feike en de anderen meldden zich gewoon weer rond half vier aan bij het AZC

Na hun feestelijke nachtstap. Te weten: niemand uit het AZC was die avond in de Ringo Bar geweest. Zo las ik.

Kortom: ik kon het niet rijmen dat men het eigen AZC in gevaar zou gaan brengen.

Als dezen de moord op hun geweten hadden zouden ze Marianne daar nooit zo hebben neergelegd.

De te verwachten oproer brak al snel in alle hevigheid los! Weg met het AZC.  Weg met de killers. 

En tòch hebben zij Marianne vermoord... in opdracht van derden.   Onzichtbare elite... waar het nu allemaal om draait!

Dat weten we van Rosaline van Zessen tegen wie Ali Hassan zei dat "ZE" de keel van Marianne dieper hadden moeten doorsnijden.

Daar noemde hij geen namen bij.

 

De  Moerbeiboom

In het begin was het slechts een gegeven voor me.   Illuminatie al evenzo.

Dat er een 3e partij aanwezig kon zijn, dat sluimerde nog.

Alles was nog te vaag.  Omdat de gegevens daarvoor ontbraken.

 

De Dennentak

Het begon tot me door te dringen dat het volgen van feiten via de logische feiten 

Voor mij een doodlopende weg zou worden. Hekken op de weg als bij de Klokkenluiders.

Ik besloot het abnormale met het buiten normale te gaan onderzoeken en gaan bestrijden.

M'n talenten gaan inschakelen en afwachten wat daaruit zou voortkomen...

Want ik had al vaker spontaan vrienden geholpen als zij iets kwijt waren.  

Misschien op het 1e moment een rare stap... maar wat was er nog te verliezen?

 

De molenwieken begonnen te draaien bij het plots "zien" van een dennentak boven het gezicht van Marianne.

Vanaf toén werd het bos bij de State opeens erg belangrijk.

Viel mijn oog op het bericht   gemelde illuminatie praktijken    te Kollumerzwaag. Ook nooit opgelost...

Dat de naam van de eigenaar en oprichter van 't Lichtpunt overal rond Marianne leek op te duiken.

Uiteindelijk werd de State met het uur meer en meer het lichtpunt van Illuminatie.

 

Eeuwenoude Adel

De Fogelsangh-State mag dan wel toegang verlenen aan bezoekers 

Worden er salon concerten gegeven en bruilofts foto's gemaakt

Wordt het terrein rijkelijk voorzien van vrijwilligers

Maar van de ontoegankelijke privé afdelingen

... Daarvan weten we eigenlijk maar bar weinig af!

Alleen dat de adel vaak in de weekenden  thuiskomt,  zich terugtrekkend op hun private afdeling.

Aldus:

 

Marianne

Kan in De Private Hoek Der State Zijn Vermoord !