N O G    L E V E N    I N    D E    B R O U W E R I J ?

 
 
 

                    M A R I A N N E    V A A T S T R A 

 
 
 
 
 
 

Het schuimend amber bier smelt op mij lippen.

Mijn medicijn als ik weer ga schrijven over het trieste lot van Marianne.

 

Wat mij nu vooral bezighoudt is: wàt vertelde ene Feike Mustafa daags erna aan de politie?

Er komt een nieuw boek uit en dan behoort de schrijver het oog relaas van deze getuige te publiceren!

Tenminste als je de wereld wilt overtuigen  van de waarheid! 

Wij mensen willen het weten:

Immers wat is er na alles nog te verliezen wat zelfs nu de familie de schrijver hem aandoet?

Dat heeft hij niet verdient!

Hij is alweer bezig... geeft nooit op en gelooft in zijn overtuiging!

En ook in zijn lot.

 

"Ik Handhaaf"    

Dat is een nobele manier van streven

Al geloof je niet in GOD...òf de kerken?

Zijn innerlijk vertrouwen sterkt hem!

 
 

"Het nageslacht van Levi"

Hun eigenschappen werden  via de 144.000  doorgegeven.

12.000 uit elke stam die de Heilige Geest hebben ontvangen in de loop der eeuwen.

Opdat de eenheid in het ware Israël bij thuiskomst in het Jeruzalem in de ruimte compleet zou zijn.

De stad van vrede.

Onze Moeder waarin wij wederom geboren zullen worden en eeuwig leven ontvangen.

Als ongezuurd brood en het water des levens.

 

 

                   Lieve Marianne

 

                         Wij houden van jou!