VAN    BOVEN    OF    ONDERAF ?    

 

                     M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Schuimend amber bier staat op de tafel als een stromende bron een oase van rust.

Opnieuw denk ik aan Marianne en schrijf herdenkend voor haar...

 

De  Aanhef

In al mijn peinzend overdenken vraag ik mijzelf telkens af waarom de moordenaars zo beschermd werden door hogeraf.

Zoiets kan vanzelf nooit gebeuren als de daders uit eigen beweging hun lusten hadden botgevierd?

Waren ze opgepakt, waarom zou Brouwer of een Demmink zich door deze vandalen kwetsbaar voelen?

Tenzij... zij allen te maken hebben met een ondergrondse organisatie in bijvoorbeeld kinderhandel en moordpartijen...

 

Was er destijds inderdaad een feestelijk elitair moordfeestje (de Walpurgisnacht/volle maan mee gerekend) dan bestaat ook de mogelijkheid dat deze daders de moord op Marianne uitvoerden en gezichten van naam konden opnoemen. En daarmee een grote beerput wisten te openen...

En zoiets mocht niet aan het licht komen, want dan rolden er koppen van bovenaf door onderaf via een stelletje schandknapen uit de zwarte markt... waar zij flink in thuiswaren.

Ze liegen altijd, aldus Isabella.  -'t Is maar een weet. 

 

Het ziet er naar uit dat de Klokkenluider de realistiche kant van de rechtbankbank moet kiezen. Die kans schijnt er nu daadwerkelijk aan te komen. Deze keer komen er getuigen die wèl eerlijkheid wensen en de moed hebben om de waarheid te zeggen en ook niets anders dan de waarheid!!!

En niet alleen dàt... maar ook de gerechtelijke handelingen vanaf de dood van Marianne aan het licht zullen brengen.

Het wordt ècht menens beste lezer. 

Goed te weten dat Marianne kan zien wie haar ware vrienden zijn.

 

           Die Haar Nooit Willen En Kunnen Vergeten