V O O R    J O U 

 

 

 

                                 M A R R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

Vandaag is het BEVRIJDINGSFEEST.

Eigenlijk waren wij pas ècht vrij op de 6e mei.

Toen ondertekende  een nodige hoge duitse bevelhebber als laatste  het document.

Het gebeurde op een boerderijtje aan de rand de stad.

Het werd later in de tijd een pension  café restaurant en heette waarschijlijk Hotel De KEIZER.

 

En weer zit ik aan tafel met pen, papier en amber bier.

Denkend aan Marianne...

Hoe J.S. tenslotte haar keel doorsneed, haar bloed zich uitstorte op de aarde en hij huiswaards keerde.

Maar er lag amper een spatje bloed...

Of lag zij even later op het bebloede jacket van Ali Hassan alias Dracula de Tweede of Derde?

Leve de Orde der Vampieren!

Zaten toch twee gaatjes op haar been???...

Nu nog zoeken naar een LEGACY met een FIETS in het VAANDEL.

Nou je het zo zegt:

Wie via de satelietkaart van het State Bos bekijkt,

ziet zuidelijk gelegen een grote ronde weide.

Dat heeft bij vergroting allemaal sporen als spaken in het veld...

Opnieuw de Fogelsangh-State in het vizier!

Het Zonnewiel

Het Rad van Fortuin 

...Tekens van Illuminatie? 

Al die DRIEHOEKEN...

 

En dan te bedenken dat Willem van Nassou-Dietz in 1535 in Leeuwarden begon met

op het Hof "Antiqua Verlute Et Fide"...

Zie Vrijmetselaars.

Het zit dus al làng verankerd in het huis van Oranje.

Doelend op de adel èn de Fogelsangh-State.

Eendracht Maakt Sterk is de Leuze.

 

Anker&Anker zijn vrijmetselaars.  

Zorgden ervoor dat vrijmetselaar Vlug als pleiter werd van J.S.

Met andere woorden: Als de Vrijmetselaars Marianne op hun geweten hebben

dan zorgen zij er onderling ook voor dat de doofpot dicht blijft!

En dat blijkt nu wel.

Vlug heeft niets gedaan zoals een èchte verdediger zou doen.

 

Over Anker&Anker:

in 1999 richtten zij onder andere "Het Commité" op om geld in te zamelen.

De daarvoor bestemde website kwam niet uit Nederland maar vanuit Christmas Eiland!

Geen .nl maar .cx.

Het betreft een klein onopvallend eiland in de Indische Oceaan.

Propvol gestouwd met asielzoekers in een bijna onmenselijk bestaan.

Ondersteund met miljarden vanuit Australië plùs bijbehorend "Zwijggeld"...

Waarvoor en waaròm???

 

Hoe Ver Reikt Het Pedonet Der Martelaren?

 

Een   Traan   Voor   Marianne

            ------------

                ------

                  --