D A S C H A    L U G U B E R E    W A A R H E I D

 
 
 
 

                    M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 
 

Het is half zes in de vroege morgenstond.

De uren voor de dageraad.

'k Krijg allengs de indruk dat mijn hersenpan zelfs in mijn diepste slaap doorwerkt.

Zo van : "Slaap er eerst eens een nachtje over en denk na".

En dan: "De  morgenstond heeft goud in de mond".

Welnu

... daar gaan we dan met het spuien.

Uh... bij een glas welriekende rode wijn.

 

De zaak van Dascha begon al bijna net zo als bij Marianne en Milly:  waardeloos!

Bij Marianne werden de speurhonden teruggefloten

Bij Milly mochten de gewone agenten geen speurhond inzetten -vanaf het begin al

Bij Dascha reeds dat de agenten niet veel konden en mochten doen vanwege bovenaf.

Kennelijk bood de narcistische  P.R.   aan om buiten de wettelijke regels om te willen helpen.

Met vanzelf opnieuw  zijn DNA idee in 't vaandel...

 

Kunnen wij wat anders gaan verwachten dan interessante zinloze discussies over zaken die de media naar buiten gaan brengen?

De route van Dascha die nacht en de uitleg waarom.

Vooral gissen laten naar het waarom?

Telefoontje vinden met geen enkele waardevollegegevens.

Een ID kaart vinden...

Beide scheen men in werkelijkheid op een verwaarloosd smerig veldje terug te hebben gevonden.

Worden wij bij de neus genomen?

Kortom: geen enkele gegeven waar men wat aan heeft komt naar buiten toe.

 

De nacht van Dascha moet -toen zij naar buiten ging-  een ware nachtmerrie zijn geweest.

Zonder dat ikzelf nog iets ervan dacht te weten, stormde er reeds een zwaar depressief gevoel op mij af.

Pure en bitter veel ellende gaf m'n intuïtie aan en waaraan geen einde leek te komen.

Maar de waarheid -zoals ik het langzamerhand zie en ervaar bij Dascha-  die is bikkelhard!

Ik merk een geraffineerd opgezette moord op, waarin zij zogenaamd zelfmoord pleegde.

 

Paranormaal Bewijzen

Stel ik hoor muziek tussen m'n oren. Niemand anders dan ik verneem die muziek. Om te pogen dit ook aan een ander te laten horen pak ik de vulpen en een vel papier met enkel lege lijnen waarop de noten komen te staan. Na verloop van tijd verschijnt er via de noten hetgeen ik

ik zo ongeveer hoorde. Maar nog steeds hoort niemand het geluid van tussen mijn oren.

Daarvoor heb je muzikanten nodig die hun instrument goed kunnen bespelen. Men heeft dus een instrument en vaak anderen nodig om te bereiken wat jij ooit hoorde in jouw hoofd. Met andere woorden: met het orkest worden jouw gedachten werkelijkheid voor een ander.

Zo ook  in de zaak van Dascha.  -Alleen alles in je eigen  hoofd "zien" is uiteraard niet genoeg.

 

Dascha

Zo te merken ligt haar ouderlijke woning niet ver van het spoor waarlangs zij -in de nog donkere uren-  deze richting insloeg.

Waarschijnlijk beschermde de bossen haar enigszins tegen weer, wind en kilte.

Wanneer Dascha op de vlucht zou zijn geweest voor iemand (met een auto),

dan kon diegene haar gemakkelijk bij deze overgangsplaats hebben opgewacht.

Met bijna geen kans op pottenkijkers kon deze achtervolger ongezien zijn slag slaan.

Als hij haar inderdaad met een stok bewusteloos heeft geslagen èn verkracht... zou zijn DNA achterblijven.

Om haar vervolgens te vermoorden door haar buiten westen op het spoor te plaatsen.

Enkel... de treinmachinist getuigde dat zij doodleuk (met of zonder handen in de zij) de trein opwachtte voor "zelfmoord".

Hij merkte verder niemand op.

 

P.R.

"Tenzij... Tenzij... dit alles pas het begin zou kunnen zijn voor een "Luguber opgezette moord!" 

En jawel meneer de misdaadjournalist: dat lijkt waarachtig nog waar te kunnen zijn ook!

 

Stel dat deze achtervolger enkel diende om Dascha naar de juiste plek op te jagen.

Deze knaap belde ter plekke even op en men haalde het voorbestemde slachtoffer snel op.

Een onbekende wagen vanzelf, want in de auto van de achtervolger mocht geen enkel DNA te vinden zijn.

Daarna volgde er elders in een afgelegen woning een feestelijke party met al het daarbij horende sex genot etc.

Ter afsluiting diende men Dascha iets toe waar zij als onder LSD zich in de hemel waande en bracht haar terug naar het spoor.

Natuurlijk tegen het tijdstip  dat de eerste trein zou arriveren, welke  zij  in trans vrolijk begroette...

 

Geraffineerd

Geen spatje bewijs meer over,  zogezegd onder elkaar

Daarbij te weten dat men bij de normale gang van zaken al helemaal geen DNA onderzoek verricht.

Met de aanwezigheid van P.R. dient men reeds  wantrouwend te worden.

Zoals bijvoorbeeld bij de naam van de aangetrokken "lijkschouwer".

Deze schijnt niet onbesproken te zijn in meerdere twijfelachtige gevallen zoals deze van Dascha.

Ik geef toe: daar zijn andere onderzoekers wellicht beter van op de hoogte dan ik.

 

Geloof me: velen zullen vandaag of morgen gaan aanvoelen,  wat voor een ellende achter het verhaal van Dascha Graafsma kan steken.

Op een andermans webpagina zullen zij het verwijderen, alleen al vanwege de shock.

 

Begrijpelijk.

 
 

"Tenzij... Tenzij...

 

              Dit dit alles in de doofpot moet!"

 
 
                                      
 
 
 
 
namens Marianne