W A A R H E I D    E N    D A S C H A

 

 

                                              M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

 

We hebben de langste nacht weer gehad. We gaan nu weer denken aan de terugkerende zonnestralen.

Waarmee ik ook letterlijk bedoel: komt er vanaf nu ook meer licht op de zaak van Dascha?

Het  bekende zwarte boek zegt dat wij in onze dagen niet meer hoeven te rekenen op eerlijkheid.

Wij zullen ermee moeten zien te leven... en het is zwaar.

 

Het betekent dat we in het onderzoek voor Dascha weinig steun zullen vinden bij de instanties.

Instanties bij wie je je vroeger thuis voelde vol vertrouwen... dat is weg geglipt in onze tijden.

Over blijft de hoop, welke je vaak tegenkomt op de talloze grafstenen.

 

 

Dascha moet zijn vermoord

 

De conclusies zijn eenluidend.

Na het getoonde vage filmpje destijds kàn Dascha erna dadelijk per auto zijn opgepakt.

Waarna zij werd volgegoten met sterke drank.

En stomdronken op de rails werd gezet.

Met alle gevolgen van dien...

 

Er zijn vanzelf talloze gissingen naar het waarom mogelijk.

 

Tòch heb ik vooral bij Frank v/d Goot een prangende vraag:

Waarom vernemen wij pas nú dat Dascha vol gegoten was?

Natuurlijk is moord daarmee nog niet bewezen.

Zo sluw is de eventuele moordenaar uiteraard wel.

Indien zo: ons werd telkens een "dom figuur" voor gespiegeld

... en daar lijkt het geheel niet op.

 

Vermoedelijk en zeer aannemelijk mogen wij de waarheid niet weten.

En juist dàt maakt de ervaren onderzoekers  argwanend...

Deze klokkenluiders hebben jarenlange ervaring en zuigen iets niet zomaar uit hun duim.

 

Aan het getuigenis van de machinist hebben we niks.

Hoogstens krijg je de indruk dat zij hem stond op te wachten.

Alsof zij het leven moe was.

In...

een leven vol zonneschijn!

 

Natuurlijk kan  die jongen rond de 18 jaar vermoedelijk op haar school van belang zijn.

Het hele verhaal lijkt voorlopig nog op een open einde.

 

 

 

 

 

Namens Marianne