N A A L D

                                                             M A R I A N N E      

                       I N 

                                                              V A A T S T R A                                                                

              H O O I B E R G 

 

 

 

 

Het begin van deze dag was als in de woestijn.

De zon komt op en brandt er meteen fel op los.

Doet me opeens terugdenken aan de oeverloze verspillingen

De talloze projecten zoals watervoorzieningen onder de evenaar

Die gingen bijna allemaal kapot en niemand die ze maakte...

Hoe de té duur kostende straatveger belandde in een uitkering

En om de uitkering te mogen behouden belandde hij weer op straat

Hij werd opnieuw verplicht de straten te vegen

... Maar nú voor € 400 minder per maand.

Met zo'n iemand wil ik wel op een terras een amber biertje drinken.

Met "one for the road"... en Route 66   met Jam in de jukebox. 

 

Naald in de Hooiberg

Het onderzoek begon onder inspecteur Jan Verkaike.

Enkele rechercheurs waren het niet eens met het verloop

Wilden een andere zinvollere weg inslaan

Maar dat mocht niet... van "Hogeraf".

Zij gooiden het bijltje erbij neer

... en kregen uiteraard zwijgplicht op hun dak.

 

Dus men pakt een dikke bijbel voor de eed:

"Ik zweer niets anders te zeggen dan de waarheid

Zo helpe mij God". 

Maar het spijt me... ik mag niets zeggen.

Heb mijn handtekening op een papiertje gezet.

"Weet u wie de moordenaars van Marianne zijn?"

"Ja... maar ik mag niets zeggen".

 

Het valt wel op dat eigenlijk niémand van betekenis iets wil zeggen.

Isabella deed vakantie/vrijwilligers werk   op het AZC.

Vernam door onderling vertrouwen dat Ali en Feike achter de moord zaten.

Daarna werd zij thuis steeds opgebeld met  doods bedreigingen

Door een bepaalde groep uit het AZC.

Op de eerste dag op weg naar haar school pakten ze haar ruw

Hield daarvan een nekhalswervel beschadiging over

Té gevaarlijk om te opereren en houdt dus levenslang pijn...

 

Ook Isabella kreeg dus "zwijgplicht" opgelegd op een barbaarse manier.

 

Echter dit alles speelde zich niet alleen af rondom Kollum en omstreken.

Het onmogelijke komt nog:

Hetzelfde gebeurde ook bij de dienaars van de wet

Na verloop van tijd -zegge vanaf 2004- werden de zaken omgedraaid

De Leeuwarder Courant, P.R. de Vries werden met name media lijstaanvoerders

Wat eerder slechts beperkt bleef tot een politie bureau werd landelijk verspreid.

Er was namelijk zóveel verzet tegen het onderzoek ontstaan

Dat de onderzoekers naar de WAARHEID de kop ingedrukt dienden te worden!

Het ging al helemaal niet meer om Marianne (net als Natalee Holloway)

Nee... er speelden geheel andere belangen

Men presteerde het zelfs om een verkeerde Ali Hassan op te pakken

Zelfs voor Feike Mustafa werd iemand in Engeland vals beschuldigd...

 

De moord op Marianne werd als propagandamiddel gebruikt.

 

Rondom 2009/2010 doken nieuwe stemmen op met duidelijke bewijzen over 1999

Ook deze mensen werden duidelijk als onbetrouwbaar weg gezet en uit beeld.

En opnieuw werd het propaganda voor DNA ingezet.

Net als bij Natalee de hele wereld luidruchtig op z'n kop...

Zo bleek al ras dat de moord op Marianne werd misbruikt om het gehele volk

VERPLICHT aan het DNA afgeven te zetten via de politiek.

En dàn belanden we weer bij figuren als Teeven en Opstelten

Allen maatjes van Demmink en consorten...

Ällen Illuminatie  "Brothers in Arm."

 

De wet zegt dat er minstens twee duidelijk aantoonbare bewijzen dienen te zijn

Eer het een zaak van de rechter wordt.

Het gevaar van DNA als hard aantoonbaar bewijs is onder andere al

Dat men je kan oppakken en 3 maanden kan opsluiten via de (verboden) Zaanse verhoor methode.

Dat is een soort van geestelijk gesticht voor een behandeling van een gestoorde.

Niemand die het hoort en weet.   -Zoals in een psichatrisch gesticht achter gesloten hekken.

 

Naald in Hooiberg

Helaas weten wij eigenlijk niet veel van de terug getrokken Jasper Steringa.

Eens kwam hij in beeld en wist zich voor het gerecht te dekken met een psychologisch dokters rapport.

Hij had met een paar flinke borrels op met de auto van de buurman zitten racen.

Ooit een normaal mens gezien?.. zeggen we wel eens.

Dàt kan de oorzaak zijn dat hij later de rol van dader toegeschoven heeft gekregen...

Misschien dat hij na 1999 regelmatig in de Ringo Bar verbleef en iets met een dronken kop opperde

Dat zal óók niet de eerste keer zijn in een café...

 

Zeker is het volgende:

Als het onderzoek naar de moord vanaf het prille begin reeds volstak met leugens

Dan zal het zogenaamd gevonden DNA van Jasper bij Marianne

Beslist

... De Laatste Niet Zijn!

 

 

            DE    KLOKKENLUIDERS    HONGEREN    NAAR

 

                              "DE    WAARHEID"