O F  

 

                 M E N S                              P E R S O O N

 

 

                      M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Zomer...

Maar geen ijscoman of rijdende frietwagen in de straat te zien.

Een folklore uit die goede oude tijd van weleer?

Want ik zie beide al tijden niet meer in het straatbeeld.

Dus dan maar een flinke slok van het koele amber bier...

 

Mens of Persoon

Daar zit een geraffineerd verschil in.

Een mens kan beroep doen op de mensenrechten als mens...

Maar door een stelsel van wetten zijn we tegenwoordig een persoon.

Daardoor zijn wij onvermijdelijk verbonden aan de wettelijke regels.

Alleen... de koning en zijn koningin staan boven de wet.

En zo kun je iemand van prinses gemakkelijk tot hare hoogheid omtoveren.

Beiden zijn dus een mens zonder wet...

Zij regeren door de gratie Gods en zworen HEM trouw.

Dus behoort naast de troon de wetten van Mozes te liggen.

Zijn zij dan tòch een persoon...  

Of  -zoals wij allen-    tòch een mens?

 

GOD echter,  ziet ons allen als een mens

Die ZIJN WETTEN uit LIEFDE dient te volgen.

JEZUS,

"Wie MIJ liefheeft onderhoudt MIJN geboden"...

 

GOD als Rechter gezien

Dan volgt Rechtspreken zonder aanzien des persoons...

 

En dan:

"Geef de koning wat des konings is en geef GOD wat van GOD is"...

 

Kromme Volt

De opmerkzame lezer voelt al aan dat er met de huiselijke regels

Allemachtig flink gesjoemeld wordt.

Zoals in de perfectie in  de pyramide van Cheops

Welke ooit van veraf glinsterde vanwege het marmer aan alle zijden

Tòch zit er een bouwfout in en blijkt het mensenwerk te zijn...

Want,

De as staat niet in het midden. 

Zodoende werd bij de top het werk gestaakt...

 

De Stenen Spreken

Cheops is de schaduw van het huis van GOD

Welke  één en al perfectie uitstraalt

Het is geheel gemaakt van edelstenen

Zelfs de glazen zee is gemaakt van goudkleurig amber glas

Hier zit wèl een top op genaamd "De Hoeksteen"

Welke bestaat uit 144.000 steentjes

... En het Kwaad zal vermorzelen in de wereld.

Aldus het zwarte boek.

 

Marianne Vaatstra

Allen die van haar hielden zagen haar als mens

Niet als een persoon...

En daar zit 'm nou juist de "kneep".

 

Het volgende:

Het OM volgde een zogenaamde procedure

Uit de gegevens bleek dat ze de regels der wet aan hun laars lapte.

Of iemand maakte hier zijn eigen regels en voelde zich boven de wet staan

Of de 13 jaar misleiding was afkomstig van het koninklijk huis dat wèl boven de wet staat.

Het lijkt wel alsof Marianne als een slavin in de arena is afgeslacht zonder mensenrechten.

 

Al komen Feike Mustafah, Ali Hassan, Hashima en Jano Hassan  

Als een stel  "ploertendoders"  in aanmerking

Dat zij zorgden voor het bloedig vermaak voor des keizers oog

Met een masker op

Altijd zullen zij zich beroepen op de wil des keizers...

 

En vandaar dat mijn oog viel op de Fogelsangh-State...

 

Na Alles

Was Marianne nu een Persoon?

... Of was Marianne een Mens?

 

 

 

              WAT LAG DAAR VERLOREN IN DE WEIDE?