L E U G E N    E N    W A A R H E I D

 
 
 
 

                                        M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

De zonsopgang verhuist steeds meer naar de zuidrand -mijn zolderraam kijkt uit op de oostkant.

Het is nu zo'n zestig dagen na 21 juni en nog dertig dagen te gaan naar de herfst.

De zon steeds meer te zien verhuizen en dus verwijderen... geeft me het gevoel van heimwee.

En dan ook nog -ben nu 63 jaar- het idee van "De herfst van je leven".

Alles gaat als een schaduw voorbij.

Al helemaal het leven van Marianne dat volop in bloei stond.

De illuminatie kent geen genade en bevall haar dood...

Het glas amber bier staat borrelend op tafel... als een "bakkie troost". 

 

De wereld is leugenachtig

Men bereikt haast niets meer zonder te liegen.

Ons is wet op wet, eis op eis gegeven. Hier wat en daar wat.

Bijna onmogelijk gemaakt om na te leven.

Bij de minste of geringste overtreding dreigt een overmatige straf.

Opgelegd door hogeraf... die zèlf geen enkele last aanraakt!

Hogerop gedijt men... dank zij hun uitgedachte leugens!

 
 

De leugens rond de moord op Marianne

Marianne stierf tussen 1.30 à 1.45 uur in de nacht van 1 mei 1999.

 

In de media is verspreid dat zij en haar vrind Spencer samen de late uren doorbrachten in een feestelijke stemming

in het Paradiso op een gezellige koninginnedag in Kollum. Zij,  haar vriend en diens vrind Wietze zouden het Paradiso

rond 1 uur hebben verlaten. Marianne sprong achterop de fiets van Spencer. Die had een leeglopende band, die hij

telkens onderweg moest oppompen. Aldoende belandde ze allen bij het station van Buitenpost, waar Spencer voor

Marianne een fiets jatte, want Marianne wilde heldhaftig alleen naar huis toe fietsen. Ze brachten haar tot aan "Het

Tunneltje" en dat is het verhaal.  Punt uit.

 

Geen woord wordt er gerept over de kring rondom het AZC. Namen als de Duitsers Ludger Dill en Wolfgang Hebben.

Ook niet die van Feike Mustafa en Ali Hassan. Ook niet dat het drietal Marianne. Spencer en Wietze het Paradiso rond

11.45 uur het Paradiso verlieten om nog een warme snack te eten bij 't Filtsje, zo'n honderd meter verderop richting

de gestalde lekke fietsen van Spencer en Wietse tegen het hek van nummer 75 in de voorstraat. Daar woonde Geke.

Deze zéér belangrijke getuige kon die nacht slecht de slaap vatten en zag toevallig rond 00.30 uur Marianne bij het hek

in gezelschap van het meisje Stephanie zònder Spencer en Wietze in de buurt. Marianne lachtte nog op haar opvallende

eigen manier. Twee minuten later sloeg het noodlot toe, waarin Marianne werd ontvoerd. 

Dit alles staat uitvoerig beschreven in "Het Verboden Dagboek van Maaike". Het is door ervaren schrijvers geschreven

en die goed op de hoogte waren van al het leed en ongerechtigheid door "Hogerop" misdreven!

 

Echter het einde van het boek met al de getuigenissen van onbetrouwbare lieden, wordt niet door iedereen vertrouwd

en aangenomen voor waarheid. Zo luidt de kritiek van "Onze journalist" in het boek niet beantwoord. Deze luidt: "Waarom  

is er geen antwoord gegeven waaròm Marianne persé dood moest en wel op zó'n gruwelijke wijze dat de honden er geen  

brood van lusten"? -Het motief ontbreekt volledig!   Het enige gebrekkige antwoord is te vinden in "Het liep uit de hand en

er ontstond paniek"...   Dat laatste gaat er ook bij mij niet in!  Geen vrede mee! 

 
 

En dan:

Dan komen we steeds dichter bij hetgeen ik al zoekende zèlf ontdekte. Helemaal op m'n eigen manier met m'n talenten.

Want de les is: je vindt niet alles via logisch denken. Talenten zijn niet altijd precies te omschrijven en een naam te geven.

Begrijp maar eens hoe een postduif de weg naar huis weet te vinden... verstand heeft ie niet.

Zo werd Ludger Dill die nacht door Geke gezien in een zwarte stationcar, haastig voorbij rijdend en loerend terzijde keek naar

Marianne en Stephanie. Geke ging weer te bed en even later de gil van Marianne. En leeg was de Voorstraat...

 

Maar dan volgt er een nieuwe visie welke bij me oopkwam: er stond een zwarte donkere Volvo -om 01.45 uur- stil voor het

middelste pad van het kasteelbos op de Keningswei. Daar zaten 3 getinte personen in, welke kennelijk een woordenwisseling

hadden en wegdoken bij het naderen van de wagen waarvan de bestuurder dit alles later meldde.   Het kan óók deze auto

zijn geweest die een rol speelde bij de gil van Marianne. -Men had namelijk voor deze avond een feestelijke verkrachting op het  

oog van de blonde Marianne en dat zou hun veel lol in het vooruitzicht stellen...

Hoewel de caravan ook nergens in de mediaverhalen voorkomt, zou volgens een helderziende uit die omgeving -staande bij  

bij de plek waar ooit de caravan van Hebben stond- Marianne daar nooit die nacht geweest zijn en dus ook niet vermoord.

Dezelfde gedachte als ik ook al koesterde. 

Nee... ik blijf maar steeds hangen bij het kasteel "De Fogelsangh-State", dat getekend is door mystieke taferelen. Bovendien

is het ook al eeuwen eigendom gebleven van een adelijke familie. Het terrein mag dus niet zomaar zonder toestemming

betreden worden. -Ook al is er na de restauratie van een paar  miljoen gulden in deze eeuw het milieu opgericht van een

vereniging onder leiding van P. v.d. Zwaag uit 't Lichtpunt te Kollumerzwaag. Dat in het voetlicht kwam door meldingen van

duistere illuminatie praktijken...

Geloof me -en ik weet het persoonlijk van mensen uit de buurt aldaar- dat er een sfeer van angst regeert!    

 

De Waarheid

Om dié te vinden moet men naar de woorden van Jezus, denk ik zo.

De Schrift begint al met het verkrachten van Eva door Nagasch, waardoor zij haar leven verloor. Maar uit liefde voor zijn

vrouw  verloor ook Adam het zijne.   Zij verloren door de Satan, alias "De Boze",  al hun rechten en  geluk.

Tot op de dag van vandaag blijft ie ons allen kapot maken en horen wij van moord op moord en huilende mensen die

ten einde raad zijn. Hun leven is een hèl!

 

Deze JEZUS komt terug één dezer dagen

Hij is de KONING over het ware Huis van Israël in het Westen

Er zal geen steentje uit het huis van Israël verloren gaan

En mèt hen... zal Hij velen redden die hem aanroepen om hulp!

 
 

Marianne zal in dié dagen aan haar naasten terug gegeven worden