Z E S T I E N    J A A R

 
 

                        ... Z E S T I E N    J A A R    G E L E D E N   

 
 
 
 

                                 M A R I A N N E    V A A T S T R A 

 

 

De dag begint zonovergoten.

Echter de uitstraling der herinneringen aan Marianne

... zijn sterker dan die van de zon!

Een nieuw boek -zelfs met een CD-  gaat binnenkort over de toonbank

... de schrijver gelooft in zijn zaak en geeft nooit op.

Velen blijven reageren, velen willen zoveel over de WAARHEID weten

al blijft het veelal gissen: wàt nu precies te geloven?

Wie of wat kun je nog geloven of op   vertrouwen???  

 

Jawel... op ONZE ROTS!

 

Jesaja:

"Gebed van een Boeteling"

Gij immers zijt toch ònze Vader (die in de hemelen zijt)?

Abraham weet van ONS niet

en ISRAEL kènt ONS niet...

 

Wie zijn die ONS?

 

DEN HAAG

"Mag het een onsje méér zijn  mevrouw de barones?"  

 

Uhh... de BERGREDE:

"Wee u gij rijken want u heeft uw vertroosting reeds.

 Zalig gij armen en zieken

 Zalig gij die nu weent (zoals Maaike Terpstra)

 GIJ ZULT LACHEN (Izaäk de lachende Israëliet  uhh zak)".

 

Een vod is Maaike  geworden... een gehele familie psychiatrisch vernield.

Het bleef niet bij de moord op Marianne.

De Satan gaat gewoon door met "killen".

 

Nou... laten we nog even verdiepen in de manier hoe ik (ten einde raad) mijn toevlucht zocht naar de waarheid in alles rondom Marianne.

Ik rommelde altijd met mijn nog groeiende talent met de aanleg van paranormaal en het pendeltje de laatste periode.

Altijd blijven zoeken... da's mijn aangeboren aard. -Sterk geheugen voor beeld indrukken/kleuren enzovoort. Niet voor letters.

En vergis je niet in de enorme doorszettings kwaliteiten/vermoogen van onze schrijver die opnieuw de aanval opent met zijn komende boek! Héérlijk héérlijk... een ware smulpartij (peuters met chocolade op hun smoeltjes  uhh  wij zijn ergens toch maar kleintjes?). 

 
 

Laten we maar eens   beginnen met ònze Bijbel  over Marianne.

Zo te zien wisten de twee kameraden van Marianne destijds al dat de fietsen lek waren vóór 12 uur 's nachts.

Vandaar hun overleg onder elkaar. Maar het sluit wel aan waarom Marianne erin trapte om de zogenaamde taxi in te gaan. Zoiets hè?

Zij en de anderen waren pubers en plaagden elkaar, wat ik al eerder aanhaalde... wie zou ooit op een slachtpartij komen?

Daarom lachte Marianne bij de fietsen... omdat de bezopen jongens tuk waren genomen en uhh naar huis zouden moeten lopen.

Of iets dergelijks.

 

Dan vliegen mijn gedachten opeens de haard/bron van de kwaadaardige moord. En herinner de woorden van Van der Hurk:

Marianne was al bewusteloos in de auto... zij heeft zelf tijdens het ritueel niet bewust geleden.  

 

Er moest een ritueel in die Walpurgisnacht gebeuren... volgens het protocol der "Wijzen van Sion" in anno dominus 1999.            

Op het zogenaamde "Hoofdkwartier" heeft destijds een "Lid" zich niet aan de regels gehouden en de persoonlijke ziekelijke zucht naar lust, bloed en moord boven de vastgestelde rituele orde gezet... dat hebben ze 'm betaald gezet! En dat kon alleen vanuit -laten we zeggen een onaantastbare kring als gelijken. Een ritueel aan de Goden staat altijd hoger dan wie jij ook bent!

Via paragnostisch onderzoek weet ik dat hij de doodsstrijd heeft overleefd. Maar zijn naam en bestaan met aanzien ie voorgoed voorbij!   Zoals vanuit Duitsland klonk: "Als een ond begraven in de schaduw van mamma... fie als Marianne ook weende".  -Regels zijn regels!  

 

Herinner de woorden van professor P. Fortuin: " In Brussel weten ze niet beter, want men komt uit een geheel ander milieu" dan 

(bijvoorbeeld een Steve Brown). Uhh Eerst slaan en daarna denken (denkt de man met de pet uit de Jordaan). Met andere woorden: Rijk en Arm snappen elkaar niet vanwege de maatschappelijke verwijderering al tijdens de bron van afkomst. Uhh je zou zeggen als je dan de grenzen openzet en we zijn allen eensgezind... dan zou ook de hindernis tussen arm en rijk moeten verdwijnen!  Tja.  Ja ja...

 

Ik "zie" Marianne ons wuivend de groeten doe vanaf afstand. Blij zijnd dat wij getrouwen voor haar de woorden schrijven die zij zou willen zeggen... maar ook de gevoelens in haar hart in dit alles.

 
 
 

                    JEZUS KOMT TERUG!

 

                               EN 

 

                                    SATAN SIDDERT