M A A I K E ' S    D A G B O E K

 
 
 

                    M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Het wordt vannacht weer storm en regen, hagel en sneeuw met windkracht negen.

Bar weer onder moeders paraplu of capuchon.

Daarom kijken de Hollanders vaak zo somber...

Allemaal gratis.

En het amber bier raakt weer mijn lippen... om me te verwarmen tegen de kou

... en het verdriet.

 

Waarom 

Waarom schreef Maaike maar twee jaar in haar Dagboek?..

Het is me wel duidelijk dat zij heel veel trachtte te verwerken.

Haar dochter ligt slechts een steenworp van haar verwijderd...

Daar tegenin  beschreef zij het tegenovergestelde over al het onrecht.

Dat Maaike juist verwijderde van de waarheid...

Zoiets maakt je innerlijk kapot!

 

Als je eenmaal gewend raakt om te gaan schrijven stop je zomaar niet.   

Ik heb het zelf ook nooit gekund: het is je uitlaatklep geworden om je af te kunnen reageren.

 

Waarom

... Stopte Maaike na twee jaar met alles op te schrijven?  

 
 
 

         D A T   I S   D E   S C H R I J N E N D E   V R A A G