D E    K U S    D E S    D O O D S 

 

 

                              M A R I A N N E

 

                              V A A T S T R A

 

 

 

Een nieuwe morgen breekt aan.

Maar de lucht zit potdicht en ziet asgrauw.

Geeft je het gevoel alsof je op een kale uitgestrekte toendra staat.

 

Een depressie ...

Maar daar heb ik een goed middel tegen:      Amber Bier... Mijn Medicijn!

Ik ben toch links en rechts dus: links de koffiepot en rechts het vat amber bier.

Zie je mij al tennissen?..

Maar... maar... maar... je weet maar nooit waar bij mij de bal vandaan komt.

Zo ook in het onderzoek naar de ware achtergrond en doodsoorzaak van Marianne!

 

         Marianne 

"Alleen  op  de  Wereld"

 

Zaterdagmorgen om half negen rinkelt de telefoon bij Sletering.

Het ouderlijk huis van Spencer Boy.

De heer des huizes neemt op en treft Bauke aan de lijn.

Marianne  niet thuis en of hetzelfde ook voor Spencer Boy geldt.

En dan volgt er vanuit het ouderlijk huis van Spencer Boy een onmogelijk antwoord...

Let maar op:

 

Zijn LEKKE FIETS staat in de schuur... dus hij is thuis.

Dat kàn helemaal niet: want deze lag nog de gehele zaterdagmorgen kapot bij de Rabo Bank.

Lezer, u bent nu getuige van de allereerste duidelijke leugen!

 

En ik durf u regelrecht op deze donker ogende  blue monday morgen te zeggen, dat:

 

Spencer Boy was de eerste die Marianne in de steek heeft gelaten

Stephanie is de tweede. 

 

Maar de feitelijke moordenaars in het Recht zijn de Stafleden van het Gerecht 

Denk aan:  Hoofd Officier Brouwers

De Burgemeester

De Korpschef der politie 

 

Bij Milly Boele gebeurde krek hetzelfde: 

strubbelingen van hogeraf o.a.   OM en Korpschef.

Als Sander V. zich niet zelf had aan gegeven was ook haar moord nooit opgelost!

Krek wat ik zeg... net als bij Marianne.

Net als bij een lange lijst van    naamloze anderen.

 

"Alleen op de Wereld"

 

Wie zijn de wèrkelijke moordenaars van Marianne?

Het is   DE  ELITE  op de  FOGELSANGH -  STATE !

Hierbij noem ik de naam van een zogenaamde EVANGELIST P. van der Zwaag.

Vanuit Kollumerzwaag kwam de eerste melding over ILLUMINATIE rond 1997 

Onder zijn auspiciën (toezicht/verantwoordelijkheid) kwamen de eerste moorden aan het licht.

Alles ook in de Doofpot beland...

 

Veenklooster is een knooppunt der Illuminatie

Er ligt een eeuwenoude adelijke traditie   

De Zwaags bezitten nu zelfs it Lytse Slot en het Landbouw Museum "De Brink"

Organiseren van alles op de Fogelsangh-State... waar kinderen af en aan komen via een uitje of schoolreisje.

De Illuminatie zit achter uw kinderen aan!

Deze Hoek heeft alles mee wat GOD verboden heeft...

U bent gewaarschuwd.

 

 

             Marianne

 

"ALLEEN   op de   WERELD"