G E H E I M E N    R O N D    D E    K E N I N G S W E I 

 

 

 

 

                                       M A R I A N N E    V A A T S T R A     

 

 

 

 

In de tuin komen de eerste bladeren uit de knop.

Rood bruin alsof de herfst in aantocht is.

Elk jaargetijde heeft z'n mooie kanten.

Weldra fleurt en kleurt de Betuwe met volle pracht.

 

Geheimen

Om achter de waarheid te komen zul je er niet alleen met logica uitkomen.

Het is een kwestie van toeval en geluk.

Zo had eens een generaal iemand nodig voor een onmenselijke job.

Men kwam aan met een persoon met hoge kwaliteiten.

De generaal vroeg enkel: "Heeft ie ook bij alles gelùk?.." 

 

Geluk

Dàt moet je dus hebben!

Bij het onderzoeken van de Fogelsangh-State met alles erin en eromheen

stuitte ik op een plattegrond kaartje welke mij onbekend was.

Niet afkomstig van Google.

Toen ik het kaartje aantikte dook opeens een gehell andere kaart op.

En zo kwam ik achter verborgen terreinen...

 

Zo weet ik nu dat je vanaf de Fogelsangh loane door de wei naar de moerbeiboom

niét via een bruggetje over een sloot hoeft te rijden.

Er loopt dus geen sloot richting het oosten.

Wel loopt er een sloot   vanaf de Keningswei aan de rechterzij langs het weiland waar Marianne lag.

Die eindigt bijna aan de achterzijde.

 

De 1e hulptroepen kwamen niét vanaf de oude onbewoonde boerderij

zoals P.R. met het OM ons wil laten geloven

maar vanaf de Trekwei  volgens de aanwezige getuigen.

 

De geparkeerde zwarte BMW

Die nam wel enig risico vlak langs de onverlichte Keningswei.

Aan de boszijde is amper berm ruimte.

Maar waarom stond de BMW precies daar?

Om de omgeving in de gaten te houden?

Een geheime afspraak?

Was het niet via de openbare weg

dan wel vanuit het naastliggende bos!

Ook met Google Vieuw zie je niets van wat er achter de bosrand zit...

 

Want de kaart verraadt dat er vlak achter de bermrand een aantal paden lopen.

Paden die rechtstreeks doorlopen naar het zuiden tot aan de Swadde 

eeen rivierachtig stroompje  onderaan de zuidkant van het State Bos.

 

Het bos vanaf de Fogelsangh-State loopt niet alleen naar het zuiden

het loopt ook ruimschoots een eind naar het oosten.

En het zit vòl met paden! En zelfs drie vijvers.

De Grote vijver, de Zwanenvijver en de Rhododendronvijver. 

 

Zo loopt er om het kasteel een Ringgracht.

Aan de oostzij is een bruggetje en aan de zuidzij twee stuks.

Binnen de gracht is de goed verzorgde kasteeltuin

Buiten de gracht een soort aangelegd plantsoenbos

In engelse stijl.

Maar helemaal in het zuiden,

zoals bij de Kleiberg of de driehoekspunt uiterst zuiden

dáár ging het enkel om gewoon natuurlijk bos.

Daar is nog de oude franse stijl te vinden.

 

Met "naaldhout!"... 

Larix? Spar? Dennen?

 

En om helemaal hoorndol van driehoeken te worden:

onderaan het bos ligt aan het kronkelige Poelepaed onderlangs de Swadde  een klein meertje

... strak in de vorm van een driehoek.

 

Ook zin een stuk zoethout???

 

Marianne Marianne

Het leven is een pijpkaneel

Een ieder krijgt z'n deel