HERINNERINGEN    VAN    MAAIKE

 
 

                   M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 

Daar zit ik weer aan het schrijven.

Met een pijp in de mond mond onder m'n snor.

Maar rondom Marianne zit alles behalve snor...

Daarom schrijf ik  -in gedachten verzonken-  bij m'n onafscheidelijk glas amber bier. 

 

Het Schrijfwerk van Maaike

zal zeer zeker stof doen opwaaien.

Het komt op mij over als "Ik wil wel vergeten, maar ik kàn het maar niet!".

Want Maaike kan niet op tegen al de ongerechtigheid

... zij komt uit het volk van GOD.

De  oude naam voor Frieschen is "Fara Saksen".

En dat betekent "Volk van GOD". 

Aldus op onze Gulden Florijn: 

"GOD  ZIJ  MET  ONS".

Schapen die luisteren naar ZIJN EERLIJKE STEM!

 

Daarom  waakt Marianne over u, lieve Maaike en uw kinderen en nageslacht.

De taak van Marianne is niet gering en zomaar iets!

 

En ik vraag me af of er meerderen zijn die óók persoonlijke ervaringen met haar hebben gehad na haar overlijden.

Zoals ik.

 

"Voor de één is Bethlehem de wieg, voor de ander het kruis" 

 

Je baart een lief kind en je moet door moord afstand nemen bij haar laatste huisje

 

Opdat GOD ZIJN KRACHT LAAT ZIEN

 

Wacht dus rustig af

 
 
 

                         Marianne zit niet stil

 
 

                   Zij                                   GOD

                          is                     van

 

                               een    kind