I L L U M I N A T I E

                                                     E E N

                      M A R I A N N E

                                                                      R E A L I T E I T?                                                            

                                     V A A T S T R A  

 

 

 

De atmosfeer is zwoel en benauwd.

Een gewoon mens bestaat uit 70% water

Bij mij is het 70% amber bier...

Zo staat er een blues café met Grols bier uit Grollo 

Uhh... "eigen merk".

Daarom speelden Cuby & The Bizzards ook zo goed.

 

Na Alles

Na de veroordeling van Jasper lijkt alles voorbij en opgelost...

Maar -net als de dieren vlak voor de tsunamie (ze waren al weg in de bergen)-

Zo heb ik een onbehaaglijk gevoel dat er een flinke golf staat aan te komen.

 

Dat er een dubbel spel wordt gespeeld!

 

Tijdens een wevelstorm vliegen de brokstukken om je oren

Zo zie ik de gebeurtenissen in de afgelopen jaren rond het onderzoek voor Marianne.

De oplossing zou niet zo moeilijk zijn en veel eenvoudiger dan vaak werd gedacht...

Een taxi chauffeur?  Of een simpele boer als Jasper S.?

Achteraf ging het niet om de feiten tijdens het onderzoek

Nee... alleen maar om het DNA.

Dit idee kwam met name af van PR de Vrieskist, die zijn ideeën stroom aftapt van een totempaal.

 

"Laat mij er buiten. Ik kan er niet meer tegen. Alles gaat kapot.  

Donder op lastige Klokkenluiders. Hou op... we wensen rust en een "noodoplossing"..."

 

Dus komt men aan met een zogenaamd 100% match...

Maar niemand kan de WAARHEID van deze match controleren!

Net als bij een griepspuit: wat erin zit staat er niet op!

Je moet er maar op vertrouwen...

VERTROUWEN in de Overheid doen wij al lang niet meer. -Punt uit.

 

Er wordt juridisch blijkbaar altijd met een dubbele agenda gespeeld in ons land.

 

En als de Oost-Friezen er nu ZELF eens een dubbele agenda op gaan na houden?

Die kluiters zijn wel goed maar lang niet gek!

 

Velen onder hen weten maar al te goed dat de moordenaars van Marianne buiten vrij loslopen.

...Zolang het duurt.

Wolfgang Hebben is zijn leven niet zeker

Feike -de vermoedelijke keeldoorsnijder- al helemaal niet

Zo ook Jano Hassan en Rida Hashimi

Maar... Ali Hassan gaat er beslist op zekere dag aan!!!

 

Eerlijk,

op een zekere dag wordt de WAARHEID wel uit ze gepompt.

Net als bij Marianne handboeien om en handen op de rug

Een slang van de waterpomp in hun reet en de gierpomp aan....

... Tot het hun strot uitvliegt.

 

De Leus

"Ik ben een vredelievend mens

 maar wie mij dwarszit sla ik lens"

 

 

       

                Z O    G E V O E L I G

 

                D I E    F R I E Z E N !