D E

 

                  S C H A N D E

  

                                         R O N D

 

                            M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

De gordijnen zijn dicht.

Want de zon is oog verblindend.

Mijn hand draait speels het glas amber bier.

Ik ben weer eens afwezig in mijn gedachten.

 

Fier staat hier een steen

Bijna onopvallend  en naamloos

Maar het nameloze is

Erop staat:   ...  "Marianne"  ...

 

Vandaag tracht ik de verschillende mogelijkheden bij en naast elkaar te zetten.

Welke daarvan spreekt ook u, beste lezer, het meest aan en wàt zou reëel kunnen wezen...

Het kan zijn dat hiervoor meerdere delen nodig zijn, want waarschijnlijk wordt het een lang verhaal.

Laten ons eens beginnen bij het prille begin.

 

Hoelang had Marianne al een "vaste relatie" met Spencer Boy?

En in die relatie: wanneer kwam daarin de avances van Feike?

Viel zijn begerig oog slechts die éne avond voor het eerst op Marianne?

Of speelde er meer?

Die avond van de heftige ruzie was zo hevig dat Marianne zelfs Feike achterna liep,

en buiten de Ringo Bar zelfs deze heftige woordenwisseling  doorzette.

Kan het zo zijn dat het felle karakter van Marianne de ware reden kan zijn voor haar noodlot?

Of heeft Marianne dingen gezegd welke een bedreiging vormden voor Feike en Ali?

Want het duo hadden "dingen" op hun naam die het daglicht niet kunnen verdragen...

 

En welke rol zou Spencer Boy hierin kunnen spelen?

Het portret van Spencer Boy is nergens te vinden, zelfs niet in Facebook en dergelijke contact media.

Zomaar een foto van hem publiceren is overtreden van de privacy regels en dus zonder zijn toestemming wettelijk verboden.

Van Spencer Boy en zelfs Wietze is bijna geen spoor te vinden.

Twee hoofd getuigen die in alles vooraan stonden en schitteren van afwezigheid. 

Dank zij haar foto in Facebook hebben we een foto van Stephanie, maar ook deze is verdwenen.

Zij zegde namelijk haar lidmaatschap op...

 

Met de weggesluisde Ali Hassan en Feike Mustafa verging het nog veel erger.

De Irakakees Ali van 1.60m verwisselde men voor de Turk Ali Hassan en die was 1.90m.

Feike verwisselde men voor een oude kennis die in Engeland verbleef.

Van de èchte Ali en Feike schijnt nooit DNA te zijn afgenomen. 

Wèl van de dubbelgangers... die niets met Marianne te maken konden hebben.

Vooral met de foto van Ali is gesjoemeld door het OM. 

De Turk en de Irakees moesten daardoor op elkaar lijken...

 

Dit vermeld ik, omdat het OM ze bewust heeft laten lopen.

Maar waaròm? Ze lijken maar gewone simpele mannetjes?

En zo kom ik weer terug op de avond van de ruzie in de Ringo Bar tussen Marianne, Feike en Ali.

Marianne werd hierbij letterlijk met de dood bedreigd.

Maar...

is deze ruzie nu wel wèrkelijk de oorzaak van de moord?

Gezien het gedrag van het OM kan het ook zo wezen dat er méér speelt.

Het lijkt me sterk dat Marianne op de hoogte kon zijn van hun bintenis met een betalend pedofielen netwerk.

Een zestien jarig meisje???

 

En dan: Stephanie kleefde in het Filtsje nog knus tegen Feike en huppelde vrolijk voor bij Geke om  half één.

Zij wist dat men Marianne gingen verkrachten.

Een meisje van 14 jaar.  

Daarna gaat Stephanie naar huis -overstuur- en gaat zonder iets tegen haar ouders te zeggen... meteen  naar bed?

Zoiets kun je toch niet vóór je houden? Ook niet de volgende morgen?

Alles kersvers gebeurd en niemand belt de Politie!

Ondertussen doet zij nèt of zij werd verkracht inplaats van Marianne.

Leidde Stephanie expres zoveel mogelijk de aandacht af van wat er bij Geke gebeurde? -De ontvoering van Marianne?

 

 

Hetzelfde geldt voor Spencer Boy en Wietze.

Spencer Boy had nota bene een mobiele telefoon en wist óók dat men Marianne ging verkrachten.

Hij heeft niémand gewaarschuwd of gebeld!

Na 't Filtsje stond hij binnen de kortste tijd kilometers verderop buiten Kollum op de Swadde...

Hij moét hebben geweten  dat Marianne op dàt moment zou worden gepakt en verkracht.

Belofte maakt Schuld

Dat stond later op een briefje...

Zou het hier mee te maken kunnen hebben?

Spencer Boy met Wietze om half twee in de nacht bij Geke:

hevig herrie makend, luid schelden en zijn fiets kapot slaand, schreeuwende:

Zinloos Geweld!

Stond Spencer Boy bij Ali en Feike en/of bij Dill en Hebben in het krijt?

Te weten dat Spencer overmatig drugs scheen te gebruiken...

En dàt veroorzaakt  schuld.

Vooràl, als je niet meteen de rekening hoeft te betalen...

 

Dill en Hebben waren geen asielzoekers. Zij hadden de beschikking over geld.

Bij Hebben kon je aan drugs komen. En de "maagdelijke vrouwtjes". En de Pornoblaadjes. En... en.

Ik bedoel dit:

asielzoekers moesten zien rond te komen met een magere uitkering en hadden amper geld.

Hoe zou een asielzoeker een OUDE ZWARTE BMW kunnen betalen???

Maar van een zwarte BMW Staioncar heb ik nog nooit van gehoord.

Toch zag Geke Dill langs racen in een zwarte stationcar.

Hebben en Dill waren Duitsers. Misschien aangeschaft in Duitsland.

En tòch...

De zwarte wagen die herhaaldelijk rondom de Keningswei werd gespot,

daarvan zou een doorsnee Hollander melden:     een zwarte BMW    òf      een zwarte Staioncar. Allicht niet gauw: BMW Stationcar.

Daarin  zaten eerst drie personen. Die doken meteen weg. Later kennelijk twee inzittenden.   De wagen stond vlak voor een verborgen bospad

in het Fogelsangh-State Bos.

 

Als Marianne vanuit deze BMW het bos in zou zijn gesleurd dan zou men sporen op haar lichaam hebben ontdekt.

En al zeer zeker bonte blauwe plekken door stoten of haar verzet.

Maar nee... geen van alle.

Leg mij nou eens uit wat voor een lol eraan is om een tamme (bewustloze jonge meid) met z'n allen te gaan verkrachten?

Wat voor lol en sensatie heb je dáár nu aan?

En Marianne daarna keurig netjes verslonst in het weiland gaan leggen bijna zonder enige aanwijzing?

Bijna... behalve...    DE MOERBEIBOOM.

Het was namelijk WALPURGISNACHT.  En nog wel een heel bijzondere bij nadere beschouwing.

Hiermee gaat de deur open naar de 

Illuminatie.

 

Tenslotte voor vandaag:

P. v/d Zwaag uit Kollumerzwaag komt uit een vooraanstaande familie.

Bij hem kwam reeds eerder de eerste melding van Illuminatie (dieren en kinderen offeren).

Nog een vooraanstaande uit de Vrij Metselaars loge is (ex) kommissaris v/d koningin Edje Nijpels uit Leeuwarden.

Die bekend staat als een pedofiel.

Leeuwarden,   waar de krant vandaan komt en ook het OM en Ali een kamer huurde.

Met talloze loges van de vrijmetselaren...

 

En zo kom ik weer terug bij Marianne.

Zij lag slechts een steenworp verwijderd van  

 

           De  Fogelsangh - State