S C H I M M E N    I N     D E    N A C H T

 
 
 

                    M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 

Half zeven in de vroege morgen.

In de donkere uren voor de dageraad krast de pen weer op het papier.

Het was een slapeloze nacht... telkens moest ik aan Marianne denken.

De gebeurtenissen in deze Walpurgisnacht op de Keningswei kwamen terug in de herinnering.

Het amber bier hielp me door de nacht...

 

De  Nacht  van  1999

Er waren nogal wat lieden die telkens wegdoken om niet herkend te worden.

Rond kwart voor enen het drietal in de donkere BMW, staand voor het middelste bospad aan de Keningswei.

Toen iemand deze donkere weg insloeg en het grote licht aanzette zag hij twee schimmen de greppel induiken.

Het is slechts een greep uit deze verdachte redeloze nacht.

Eén ding is me wel duidelijk: alleen iemand die iets te verbergen heeft doet zo.

Dan rijst bij mij de vraag: aan welke kant van de weg bevond zich deze greppel?

Bedoelt men de greppel of "sloot" aan de zijde van het brede fietspad òf aan de boskant van de Fogelsangh-State?

 

Want zie: wij weten nu dat het weiland vanuit de Keningswei niet van belang was.

Daarvan getuigden de speurhonden.

De betekenis van de gestalde fiets in de slootkant werd daardoor van weinig waarde.

En we weten nu dat Marianne werd ontvoerd vanaf de Voorstraat nr 7 te Kollum.

Er was dus een auto in het spel.

Hoewel de honden op de boerderij nr 1 aan de Trekwei opeens 's nachts aansloegen,

weten we helaas niet of dit twee keer gebeurde tijdens die nacht.

Want een auto gaat immers heen en terug.

Het is nooit verder onderzocht en dit gegeven blijft dus een vaag vraagteken.

 

De  Fogelsanghloane

Het overschot van Marianne moet haast wel zeker via deze laan zijn vervoerd.

 

Toen ik laatst met de cm lat aan het meten was, viel mij nòg iets op:

dat  wanneer je de het pyramide bos in het Zuiden met de punt plaatst in de hoek

het hoekpunt bij de State dat grenst aan de Keningswei, Müntzewei en Kleasterwei,

dat de zijlijn van deze pyramide eindigt bij de ingang van de Fogelsanghloane!

 
 

Afgerond zou 1 cm rond de 82 meter zijn. Dus 4 cm is dan 330 meter.

Dus stond de donkere/antracietgrijze BMW 10 cm en dus 825 meter vanaf 't Tunneltje geparkeerd.

Tel de 330 meter erbij en we hebben het al over 1155 meter op de Keningswei.

De afstand BMW naar de Fogelsangloane is ongeveer 2 cm en dus 165 meter.

De Keningswei is dus zo'n 1320 meter lang.  

 
 

 

 

Het  Landbouwmuseum

De familie Van der Zwaag heeft het onlangs Te Koop gezet...

Waar zou deze opvallende familie nú gaan neerstrijken?

Misschien komt dat later aan het licht(punt). -Kan niet ver weg zijn, vanwege de belangen.

 

De  Poel  oftewel  De  Swaen

Het schijnt opgekocht te zijn door een zogenaamd "Arbeidsbedrijf".

Opvallend is dat het zich toelegt op "Vrijwilligers"   vooràl voor De Fogelsangh-State...

 

Even terzijde:

het schijnt zo te zijn dat ene geboren boekhoudkundige heer Postma een rol speelt(de) bij 't Lichtpunt.

Je wordt gewoonweg achterdochtig als je hoort dat zijn bedrijfjes als paddestoelen uit de grond rijzen.

Hij zou er dus achter kunnen zitten in het oprichten van het bedrijf in de Swaen...

Allemaal te maken met P. van der Zwaag in 't Lichtpunt te Kollumerzwaag...

 

Het  Verschiet

Nogmaals: de vinger wijst naar 't Lichtpunt waar de Satans Illuminatie kerk huist.

Volgend jaar kom ik meer feiten te weten over deze verborgen bende moordenaars.

Dan probeer ik de stukjes puzzel in verband te brengen met de satanische moord op Marianne.

 
 

                     Hopelijk sluit het net zich in het verschiet