A  C  H  T  E  R  A  F

 

 

 

 

                                                         M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

Achteraf

Dan zou je alles  beter doen...

Maar je kon toen nog niet alles weten en alles overzien.

Achteraf is altijd wijzer

... kon je het maar weer overdoen.

Maar voor veel dingen is het nu te laat!

Was maar niet met P.R. in zee gegaan.

Had maar niet geluisterd naar al de leugens...

 

Marianne weet het en vergeeft het.

Maar...

is er nog een oor die naar haar luisteren wil?

 

Het glas amberkleurig bier lijkt op een juweel'.

Bijna geheimzinnig als rode wijn of cognac

 

Barlicht

Sòms... soms moet je optreden als een tandarts.

Je trekt de kiezen eruit die pijn doen en zijn ontstoken.

Zo ook bij sommige mensen die jou onnodig veel pijn hebben aangedaan...

Het is als onkruid bestrijden: telefoon uit en de deur gaat dicht.

Je organiseert in gedachten, in de stilte, een nieuwe veilge tuin.

Waar het ongedierte nimmer meer jouw kasplantjes kan verslinden...

 

De Profeet

"Wat de sprinkhaan heeft overgelaten vreet de knager op

  en wat de knager heeft overgelaten vreet  de kaalvreter op".

 

Hier gaat het niet alleen om geld, werk en inkomen.

Het gaat ook over alle ethische normen en waarden.

 

Over blijft een Ruïne...

 

Nog eens terug naar 1999.

Volgden de honden het spoor van een auto richting Noord?

Konden zij maar spreken...

Dan waren wellicht meteen richting Fogelsangh-State gegaan.

Het spoor door het weiland richting Zwembad en AZC neem ik niet serieus.

En wie zegt dat er aan het gevonden jack het bloed van Marianne kleefde?

Checken kun je ACHTERAF niets.

Het zou immers tòch tot de Highway to Nowhere leiden.

Er zit een kern van waarheid in toen de rechercheurs zeiden:

"Je zit fout... Ali en Feike zijn de moordenaars niet!

 

Nee,

die huizen in een kasteel als wandluizen achter het behang.

Het is onuitroeibaar edel adel ongedierte.

Maar het gif ervoor is verboden... niet goed voor het milieu.

 

Er is maar één waarachtige levende GOD

De GOD van ABRAHAM,  IZAAK en JACOB

JEZUS is De KONING van ISRAËL

 

EN DE DUIVEL SIDDERT

ZIJN TIJD... IS GEKOMEN!

 

BURN IN HELL SATAN