W E E T   N I K S    K U N D E

 

 

 

                                    M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

 

 

Het wolkendek vandaag is een waar panorama.

Weer is het weer weer een waar weertje op de Lage Landen.

Oftewel Les Pays bas - bah...

Volgens mij is er nog een korter gedicht dan Vondels  Ik Lik.

En dat is A Z... het alphabet en leven uitgedrukt in 1 seconde.

En de professor in de WNK is het daar helemaal mee eens.

Opperde afwezig UFO en Belasting Steekmuggen... uhh

De wijn en de wijsheid zitten beide al teugend in de kan.

De kan borrelt...

 

Vandaag heb ik in het weekend de schrijfpen maar weer eens gepakt.

De media zwijgt als het graf en het lijkt windstil, stil als het graf.

Welke raad kan je de familie van Dascha het beste geven als zij met 1 been bij het graf en de andere in de harde werkelijkheid moeten staan.

Wat  er echt gebeurde met Dascha en daarbij de onzin erom heen loslatend...

De moderne bakker gist op zijn manier en de BIO bakker zweert bij zuurdesem en al het oude.

Zuur zijn zeker de Oud Hollandse appelen en zuur smaakt de harde werkelijkheid.

Ook ook Je Mantiendrai  -Ik Zal de Wet Handhaven- lijkt in rook op te gaan.

Enigszins hier toepasselijk is dat de Schrift onduidelijk dit in onze taal weergeeft,  dat het kreupele verzameld zal worden.

De Engelse uit   IK zal hij die vasthoudt verzamelen..    De Wetten van Mozes.

Eerlijk gezegd gaat het zonder GOD ons niet zo goed af, denk ik zo.

Ellende na en op ellende en er komt geen einde aan.

Laten we maar zeggen dat de Boze uit het Onze Vader briesend rondgaat, wetende dat ie veroordeeld gaat worden.

Nog een laatste siagaret voor hem en dan het Vagevuur met het vooruitzicht van zijn uittocht uit zijn gebokte poot paradijs met de zeis.

 

De vermoorde doden zwijgen nog voor hun opstanding.

Al zwijgen zij nog  maar sommigen heb ik nog even mogen zien.

Zoals Marianne die schijnbaar staat te popelen bij haar graf.

Het kan nog vreemder mensen... en ik terug denk aan Natalee toen ik haar  terloops even in levende lijve alhier ontmoette... een levende dode.

Het kan gewoon niet op.

Immers   bij GOD is alles mogelijk.

 

HET GELOOF is een genade, maar ook eenvoudig geloof heeft zoveel waarde in deze dagen.

Doe je best mijn waarde.

Het ga je goed.

 

 

 

Namens Marianne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


gebeurde