D E    L I E F D E    V A N    G O D

 

 

                    M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

De dag begint bijna vroom en onschuldig.

Maar de radar geeft code paars.

Omstreeks een uur of tien breekt hier de hel los!

De muggen steken en de vliegenmepper slaat op hol...

Zucht... wat toch een lekker amber biertje niet kan doen

... mijn medicijn tegen ongedierte.

 

J H W H

Het is niet uit te spreken, het klinkt als een bazuin in quinten... reine klanken!

 

De  Wachter

U werd misleid met de veroordeling van een Oost-Frysk boertje op het platte land.

Maar de wèrkelijke moordenaar is een prins -door GOD gestraft- liggend als een levend lijk!

Ik zeg u: dit is de WAARHEID.

 

Hier is de wijsheid van Salomo:

Het hart van de moeder van Marianne werd verscheurd

Het hart van des prinsen moeder evenzo als een gordijn in de tempel

... een Zwaard ging door hun hart!

 

Beste vader Bauke,

Koop een paar spierinkies op de markt

Sla een roestige spijker door de kop van je trofee

Zet 'm op het graf van Marianne

Wèg ermee!

 

Pak een stevige hengel en ga snoeken

En nodig Maaike uit met een picknick mand.

Laat jullie tranen maar eens gaan... 

 

ISRAËL

Waar de Wachter zit... daar zit óók Israël.

Gods kinderen -Efraïm- aan wie HIJ dag en nacht denkt.

Het aardse is een afbeelding van "boven"...

 

ORION

Linksboven ziet u de oranje ster  Beth-el-geuze

Het betekent Huis-van God.

Rechtsboven staat de helder blauwe ster  Bellatrix.

De naam die koningin Juliana aan haar dochter heeft mee gegeven.

Juliana... de laatste erfgenaam uit het geslacht van Nathan... de gezegende.

Salomo had het verpest in GODS ogen -vanwege de duivelse invloeden!

Zoals JEZUS zei: "Zie de leliën op het veld... zij zijn schoner dan Salomo"...

 

De Jacobsgordel

Drie sterren... als op Golgotha

Almitak...AlmiLAM... Mintaka

 

De Irridanus

...De Jordaan.

De Rivier van GOD.

Vanaf de Gordel vanaf de rechterzijde een ware sterrenregen  

Tot aan diep in het zuidelijk halfrond der aarde.

 

Het Zwaard

Onder de ster Almitak zie je door een sterke kijker een groot licht.

Het is de geboorteplaats van ons melkwegstelsel...

 

Orion

... met zijn gewonde voet.

 

Het Nageslacht Van Jacob

Zij komen uit het Westen.   

Zij wonen aan de Rand van het Continent.

Aan de Zoom (0 meridiaan) der aarde.

Wonen op de bodem van de zee.

Dáár waar de Rivier de Jordaan stroomt -Rijn=Rhenus=Ha-Jordan=Jordaan=Irridanus.

De Troon van David staat er.

De zeven gemeenten/provinciën zouden er worden opgericht.

Deze -door GOD gezegende uit Nathan=Nassau zou door de Satan worden vermoord...

Willem... een doodgewone hollandse naam.

 

 Een volk...

"Eens met God"

"Eens zonder God"

"Eens weer   Mèt God"... 

 

      

                         D E    G U L D E N

 

 

                G O D    Z I J    M E T    O N S

 

 

 

 

Nawoord:

Mijn oma (Friesche afkomst) schreef met Koningin Juliana   

 

Omdat zij helderziend en een gelovig menske was.

Ik was stapelgek op dat lieve mens!