mocht

 
 
 
 

     G I S T E R E N,    V A N D A A G,    M O R G E N

 
 
 
 

                                             M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Grijzig en saai weer oogt het buiten.

Het is november: de maand waarin moeders met hun pas geboren allerkleinsten een uitnodiging kregen om even bij te komen in een Pretpark.

En de rest van haar familie mocht ook mee.

Al is de maand november de goedkoopste uitgaansmaand: het biedt je toch maar een tropisch zwembad en 't pannekoekenhuis.

Zo wàs het tenminste in de "Goede Dagen" van weleer toen de gulden nog niet werd verkwanseld aan de EU kermis.

 

Zojuist koekeloerde ik eventjes op Politiek 24 waar ik nota bene de VVD-er camembert President aantrof staande op een kansel.

Ja mensen: de politiek heeft óók invloed in de kerk!  -Al hebben ze geen stuiver over voor het Dierenwelzijn in de 2e Kamer.

Zijn Preek: "De Talenten"... Diegene die 1 talent meekreeg deed er "niets" mee", maar de anderen met véél talenten hadden hun 

aandelen verdubbeld. Dezen werden uitgenodigd op het "Grote Feest"...

Daar zit kennelijk geen enkele bankier bij, want die heeft helemaal geen enkele fluit voor de duit gedaan voor "zijn Heer".

Nee, ze hebben Hem zelfs bestolen!

Het is ook typisch een "VVD Gelijkenis.

Je zou kunnen zeggen dat dit Presidentje  je de "Hemel" uit sodemietert als je 'm niks oplevert (aards gezien).

Dus kun je opdonderen als jij niet doet wat hij van jou verlangt.

Wat een helse baan heeft zo'n  vent toch, als je op de kansel in de kark moet gaan staan schooien om 'm 't geld in z'n schoot te gooien. -Schooiers schooien nu eenmaal, nietwaar?"

 

Mijn opa (van huis uit een Oost-Friesch) zei altijd "De hel is op aarde".

Gelijk had ie: de VVD bestond al tijdens de 2e WereldOorlog.

Hun partij kleur is die van Willem van Nassaue: Orange, blanche, bleu... kijk maar naar Appie Hein: z'n daden benne groot en jij bent klein en da's niét eerlijk (mikken op de middenstander die het nèt niet kan betalen)...

Maar Willempie kiest zijn eigentijdse kleuren op z'n werkpaleis: luiken in de kleuren rood, zwart en wit op de luiken.

Daar kan madam Oortwijn zo eindeloos troosteloos  over schrijven met hart en ziel.

Het valt niet mee "Gisteren Vergeten" is het niet?..

 

Hoelang nog eer de meest stabiele munt "De Gulden" terugkeert in het land dat de Almachtige ten huwelijk gaat nemen? -Zoals Hij ooit heeft beloofd? Ons kleine landje dus. Het land van de beloften.

 
 

De EU (alias Babylon)  gaat al feestend ten onder!

Men moet wel blind zijn om de dag van morgen niet in te zien...

 

En mijn schrijven voor vandaag begon zo onschuldig en enkel slechts over de prekende dominee president.

Onze buurman... die dènkt heel wat te presteren.

Tòch kreeg hij slechts 1 Talent mee van "Boven". 

 
 
 
 
 

                       "Zalig gij armen van Geest

           want hun is het Koninkrijk Gods gegeven"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Marianne