S A R C A S M E

 

 

                                                          M A R I A N N E

 

                                            V A A T S T R A

 

 

 

Vanavond steekt de wind op.

Maar vandaag blijft het droog.

We kunnen er weer even uit.

De koffie pruttelt in de dageraad.

In zo'n ouderwetse koffiekan op het gastoestel.

Vers gemaalde koffiebonen komen op deze wijze 

... het best tot hun recht.

En op het rek staat lonkend het amber bier.

 

Sarcasme

Hoe ver kunnen schoften gaan met hun leugens en streken?

Feike Mustafah beweerde tegenover de recherche dat Marianne hèm had bedreigd in de Ringo Bar.

Terwijl hijzelf Marianne lastig begon te vallen.

Marianne kreeg dus de schuld van alles.

Wat een flinke laffe vent tegenover een zestien jarig meidje.

 

Spencer Boy had de familie Vaatstra verzekerd dat hij Marianne veilig thuis zou laten brengen per taxi.

Veilig?..

Ondanks de bedreigende aankondiging van Feike in  "Vanavond pakken wij je vriendin"

Verzuimt hij de familie hiervan op de hoogte te stellen. 

En dié was uiteraard ingelicht over de bedreiging -enkele weken ervoor-  in de Ringo Bar.

Om twaalf uur weer allen bij elkaar in 't Filtsje.

Opnieuw gebruikt hij zijn mobieltje niet om Johan -de broer van Marianne- te bellen.

 

Vanaf middernacht begint de haan te kraaien.

Marianne is nooit met hem mee gegaan naar de Swadde maar bleef in Kollum met Stephanie.

Ondanks dat Marianne nooit is gezien op de Swadde houdt hij onverschillig vol van wèl.

Ook verzwijgend dat de fiets van hem en z'n "vrind" Wietze zonder ventielen lek stonden in de Voorstraat te Kollum.

Sterker nog: beiden wilden Marianne zelfs naar huis brengen op hun fietsen...

Op welke fietsen?..

In hun fantasie verhaal brachten ze Marianne tot aan het tunneltje.

En vanaf dàt moment zou Marianne wel verder alleen -op een gejatte herenfiets-  richting huiswaards  gaan.

Ondertussen blijft de haan alsmaar kraaien... 

 

Spencer Boy vergat al zijn beloftes.

Ook op dàt afscheidsmoment waarschuwt hij de familie niet.

Hij speelt het zó dat de eigenwijze Marianne zèlf naar huis wil. 

Spencer Boy geeft Marianne de schuld!

Zo van  "Wie niet horen wil moet maar voelen".

En  "Eigen schuld, dikke bult".

 

Meteen maar even Stephanie erbij halen.

Zij was het lieferdje van Feike. Kleefde om twaalf uur nog tegen hem aan in 't Filtsje.

Een oude wijsheid voor een man is:

Wil je graag een vrouw verschalken, zorg dat je een aantal om je heen hebt.

Ze worden op elkaar  jaloers  en waar er twee om een been vechten gaat een derde ermee vandoor.

Ik bedoel:

Stephanie maakte mee dat Feike viel op Marianne in de Ringo Bar. Met zijn ogen kleedde hij haar al uit.

De kans is dus groot dat Stephanie haar rol speelde door bij Marianne te blijven in Kollum des nachts.

Zij wist al om half zeven dat Marianne die avond gepakt zou worden.

Daarmee werd haar concurrentie (voorgoed)  opgeruimd.

 

Peter Rrrrrrrr de Vries

Noorman en Scandinaviër

 

Scandle in de Family

Marianne wandelde gezellig uit eigen beweging met een vriend het weiland in...

Misschien  kregen zij later wel ruzie en verloor hij z'n beheersing...

Marianne wilde misschien niet wat hij wou, want zij deed nog niet aan sex.

Marianne was beslist niet op haar mondje gevallen.   Stond zij bekend om als een flinke Friesche meid.

Hij wilde toch zin doordrijven.     En zodoende...   

 

Min of meer schuift hij de schuld naar Marianne toe.

 

P.R. bouwt zijn filmverhaal alleen op de vage gegevens van Spencer Boy.

Hij zendt dit uit en heel Nederland denkt daarna dat deze story de WAARHEID is.

 

Jasper Steringa kende zijn story vanzelf ook  -bijna uit z'n hoofd.

Hij aapte groetendeels het gorilla verhaaltje van P.R. letterlijk na.

Maar als zogenaamde dader moest hij -of hij nou wou of niet- er iets bij gaan verzinnen.

Daarmee sloeg hij flater na flater

... en luisde hiermee     meteen  het OM erin!

 

Het OM dirigeerde namelijk al die jaren de gang der leugens.

 

Interessant

De Twee prikjes en de Plas Bloed.

Een gegoede Klokkenluider had onlangs opnieuw het OM op een aanwijsbare leugen betrapt.

En nog wel tijdens de Rechtspraak.

 

Het zit namelijk ongeveer als volgt:

De aanwezigen in het weiland in de ochtend van 1 mei 1999 zagen bij Marianne amper een druppeltje bloed.

En dàt terwijl haar keel  van links naar rechts was doorgesneden.

Voorts merkten zij op dat moment...  enkel een verwonding op hand/polsen op.

 

Het OM concludeerde dat haar keelsnede  dus ná haar verwurging zou zijn aangebracht...

Dat er géén bloed uit de twee ontdekte wondjes vloeide, omdat Marianne al gestikt was.

 

En dàt terwijl twee artsen samenwerkend Marianne onderzochten ze DRIE LITER BLOEDVERLIES vaststelden.

 

 

Nu het verhaal van Jasper voor de Rechter.

Hij pruimde tabak en rookte niet.  Had zelfs de bewijstlast nooit van zijn leven gezien.

Het OM moffelde al meteen de aansteker van tafel...

 

Vervolgens zou Marianne in alles hebben meegewerkt vanwege de dreiging van zijn "Herdersmes".

Met z'n mes sneed hij door haar ondergoed en veroorzaakte kennelijk de twee prikjes.

Natuurlijk ging dat ondertussen bloeden op haar dijbeen.

Maar vreemd: geen bloed  ontdekt tijdens de schouw. De prikjes vielen destijds zelfs niet op.

 

Toen aan zijn lusten was voldaan en hij uit zijn roes ontwaakte leefde Marianne nog volop.

Hij besloot geen getuige levend achter te laten en wurgde haar tot zij stikte.

Met haar BH of de riem van haar tas?.. hij wist het niet meer.

Maar wat hij zichzelf nog bewust kon herinneren dat is dat hij haar keel doorsneedt...

Haar bloed gutste uit de open wond.

 

En er lag amper een druppeltje bloed!

 

Dit alles zegt al genoeg dat de   veroordeling  van Jasper Steringa een FARCE is!

Dat het OM enkel een slachtoffer had gezocht om van de Vaatstra Zaak àf te zijn.

Zo doen we dat tegenwoordig in Nederland.

 

Ondertussen gaan de werkelijke moordenaars vrijuit!

 

1 Mei 1999

Spencer Boy arriveert bij de vindplaats van Marianne.

Hij uit de volgende historische woorden:

 

 

                MARIANNE

 

    IS  HIER  NIET  VERMOORD