I N    D E    S T I L T E

 
 
 

                M A R I A N N E    V A A T S T R A 

 
 

 

 
 
 
 
Alweer eind oktober.
De zon schuift meer en meer naar het zuiden.
Dank zij de invloed van een hoge drukgebied praalt de zon nog altijd hoog aan de hemel.
Het lijkt wel ietwat op vakantietijd.
 
De herfst deed zijn intrede.
Toch baden zich nog talrijke bomen in de lust van het groen.
Nog een laatste maal het gras maaien en de woekerende grondbegroeiïng   
Het amber getinte bier staat schuimend in handbereik.
Plakt als lillend zeeschuim aan m'n snor. 
Een milde rust en sfeer omgeeft me hier onder het schuine dakraam...
 
Zoals gewoonlijk begin ik met wat aandacht te vestigen op gelezen stof.
Bijna las ik over het volgende heen: de commissie "Stiekem".
Deze geheime dienst is notabene puur Amerikaans!
Net zoals de "Denktank"...
 
Maar dat is nog niet àlles:
het geld op de Europese Centrale Bank wordt opgeslagen in Dollars!
Dus de Euro is geen stuiver meer waard (als dat al het geval was).
 
De vraag die rijst is uiteraard de volgende:
wat gebeurd er met "ons" geld als de Dollar instort? -Wat zeker is.
Ongelooflijk dat de Amerikaanse maffia bank Golden Sax de leiding heeft over de ECB. 
Vul zelf maar in wat je daar van denken moet...
Kortom: Amerika heeft Europa compleet in de macht!
 
De 2e Kamer ging ruim twee maanden met reces.
Kwam weer bij elkaar op de 3e dolle dinsdag voor de troonrede.
En amper een maand later gaat men alweer een week op herfstvakantie.
Zeker moe van het koppen tellen der asielzoekers...
Zo staan er per dag twintig gezinnen op straat zonder geld.
En bij deze luitjes rolt het geld simpelweg in de knip.
 
Ach... wat is ook een ton per jaar in de spaarpot.
Sommigen zijn nog te gierig om tegen Oud Jaar de krantenbezorger een fooi te geven 
... denk ik zo bij mezelf.
 
 

Marianne

 

Haar vergeten lukt mij nooit meer.

En ik zal wel de enige niet zijn.

Het boek "Het Vaatstra Complot" trekt ruimschoots de aandacht.

De schrijver kan tevreden zijn.

Hij is zeer  zeker van zichzelf van zijn gelijk.

Alhoewel onze journalist en ik het over "De Nacht van Marianne"

het niet met hem eens zijn.

Ons volk wordt met dit boek ten minste bewust van al het heersende onrecht.

Het voornaamste doel des schrijvers...

 
 

Marianne

 
 

Jammer dat wij haar stem nooit hebben mogen horen.

De schrijver niet laat weten wat haar die nacht uiteindelijk fataal werd.

In ieder geval wilde Feike dit verhaal kennelijk niet aan hem kwijt.

Tenminste... 't zal wel zo zijn.

 

De Fogelsangstate 

 

Zoals altijd ligt deze er vredig bij.

En doen we maar nèt alsof er niets aan de hand is  en was in 1999.

En de Moerbeiboom aan de Keningswei ruist zacht haar verhalen.

Het is herfst.

Weldra vallen ook háár bladeren.

Dor meegevoerd met de wind. 

Er viel een leven...