V O O R T

 

                                                   T I K T 

                                                                           M A R I A N N E  

                                                                           V A A T S T R A

                K l o k        

        D E

 

 

 

 

Het is zomer. 

Althans... het begint er enigszins op te lijken.

 

Misschien... voor een dag of twee drie.

Huisartspractijk op vakantie... vervangster telefoonnummer 4  666  00.

Het valt wel èrg op. Denk dat ik maar naar een àndere practijkloge ga zoeken.

Zie ik ze vliegen?..

 

Het is stil geworden bij Marianne.

Haar graf lijkt leeg.

Geen Marianne te bekennen.

Maar wat niet is kan nog komen... 

Je zou wel àlles willen weten wat er gebeurt aan de "andere zijde".

Maar aan de andere kant ook weer niet.

We willen eigenlijk liever aan deze zijde blijven.

Maar dàt... kan helaas  ook weer niet.

Signalen geven vanaf de overzijde mag zomaar niet...

Dat hebben we uit de Schrift wel begrepen.

Dus is het afwachten of Marianne een teken mag geven.

Er zit momenteel niets anders op.

 

De  Eindtijd... WOIII

Het opgedoken boek EZRA IV opent al snel met 10 kenmerken.

Maar bij de 7e staat enkel .........

Samenvattend gaat het vooral over onrust en opstand onder de volken.

Dat gegeven lijkt me wel logisch, gezien Europa vandaag de dag.

Europa is zondermeer Babylon. Alles komt overeen met Openbaring.

Het gaat namelijk puur over handel en geld.

 

Het boek EZRA IV vermeldt ook het waarnemen van vreemde dingen in de lucht.

Sinds tientallen jaren nemen we dan ook UFO's waar.

15 Jaar geleden zagik er zelf eentje  heel groot en in de vorm van een grote zilverachtige sigaar.

Er was geen enkel geluid. Geen cabine eronder. Geen motor of vin aan te zien.

Langzaam  "gleed"  hij over mijn woonwijk heen. Richting het Oosten.

 

Er komt ooit de 3e Wee...  

Alles wat de Schrift vermeldt zal uitkomen.

Wees eerlijk tegen jezelf: geloof jij nog in een heilzaam Europa?

Alles getuigt van een onsmakelijk politiek spel.

Jij wordt enkel armer en spekt de rijke bankiers & Co.

Onze vrijheid raakt meer en meer in het geding.

Mensen moeten gaan zwerven. Als psychiatrische patiënten.

We dreigen langzaam gek te gaan worden.

Ook wordt er meer en meer spontaan door agenten met het pistool geschoten.

Ons Recht raakt verarmd. 

Nog even en je kunt nèrgens meer heen om je gelijk te halen...

Het staat allemaal in het zwarte boek beschreven.

 

Elke dag vanaf heden kan Jezus met àl zijn legermacht terugkomen.

Zorg dus voor een tijdelijk noodrantsoen.

Ook je benzinemotor zal niet kunnen starten vanwege de stralingsvelden.

Al de apparatuur valt dan ook uit.

Misschien rijdt dan een diesel nog en doet de oude lampenradio het nog wel...  

De koninklijke huizen zullen worden aangevallen.

En zo God het wil kun je plots het bezoek van Engelen verwachten.

Om je aanwijzingen en waarschuwingen door te geven.

 

De dag van de Wederkomst van Jezus is niet te berekenen.

Hijzelf kon het zelfs niet doorgeven aan Zijn vertrouwde volgelingen.

Het is enkel  "boven"  bekend.

Het is simpel letten op de Tekenen der Tijden.

En die zijn er volop nu...

 

Marianne

Misschien dat wij jou weldra weer mogen ontmoeten.

Misschien in het 1000 jarige vredesrijk.

Er zijn er die jou vreselijk zijn gaan missen...

Net als Milly Boele.

 

 

                      "Zalig zij die nu wenen,

                        ... want gij zult lachen"

                      "Zalig de armen en de zieken

                        ... voor u is  het Koninkrijk"

 

                       "Wee u gij rijken

                         ... want u heeft uw vertroosting  

                              reeds gehad!"