V R A G E N    

                                                           M A R I A N N E

          E N    N O G    E E N S

                                                           V A A T S T R A

                 V R A G E N

 

 

 

Pluk de dag... met amber bier.

Om maar met de deur in huis te vallen.

 

Ik ben de Klokkenluiders dankbaar dat ze zo hun best hebben gedaan.

En ze gaan ongemerkt door met hun arbeid, zich richtend op het verschiet. 

Het frame wat zij opbouwden staat dicht bij de werkelijkheid.

Schrijven over mogelijke aanwezigheid van illimunatie juist weer niet.

Door de realistische aanpak der Klokkenluiders konden zij aantonen

Dat het OM/Recherche team de WAARHEID trachtten te verbergen

... Met de nodige show.

Met veel show en bombarie werd Marianne uitgedragen en in de groeve gelegd.

 

Zelfs aan haar grafsteen heeft de gemeente haar steentje bijgedragen (zo ik las).

En dan vervolgens   "zand erover en vergeten maar?"

 

De gevolgen:

Een broer van Marianne jarenlang onder toezicht psychiater met anti depressiva.

Geke uit de Voorstraat ook al van hetzelfde laken een pak.

De moeder van Marianne is totaal op... "kapot gechanteerd door haar eigen kinderen".

Zij wordt gedwongen de onrechtvaardige zaak op te geven... anders is zij haar kroost kwijt!

 

En dan nog het stelletje  "schooiers"  die nog altijd dienen te spreken:

Spencer Boy, Wietze en de ellendige Stephanie.

En niet te vergeten het blunderend OM en Recherche team...

 

Het rapport van de Klokkenluiders is daarom ook  "Om te huilen!"

 

Jano Hassan

Speelden vooral Feike Mustafah en de dwerg Ali Hassan hun rol in 1999

In de "Bende van Vier"  -Feike, Ali, Jano en Rida Hashimi

Anno 2009 trad vooral Jano naar voren als de rol overnemende van Feike.

En opnieuw Isabelle die bijna in het spoor van Marianne dreigt te lopen.

Jano met notabene in gezelschap van de èchte dwerg Ali Hassan 

Isabella kwam hen in het voorjaar in Groningen tegen.

En nu komt het:

Jano belt haar op een zeker moment 's avonds op

Wilde met haar een afspraakje maken en wel om twaalf uur 's nachts

Op de aankomende koninginnedag... het tijdstip dat Marianne uit beeld verdween!

En dan:

Een jaar later in 2010 probeerde hij met z'n wagen Isabella van de weg af te drukken!

 

Wat ik bedoel: Jano kan nèt zo goed de werkelijke moordenaar van Marianne zijn!

Hij solliciteert er werkelijk naar...

 

Was het allereerst Marianne die ooit werd bedreigd èn daadwerkelijk werd vermoord

Toén al op 3 mei 1999 belde Feike Issabella op met dezelfde boodschap als aan Marianne:

"Zwijgen òf jij wordt óók vermoord!"

 

Vragen en nog eens Vragen

Waarom werd Marianne nu juist wèl vermoord maar Isabelle en anderen niet?

 

Hier stuit ik op een probleem.

Ik veronderstel dat het stelletje schavuiten voor de Duvel nog niet bang is!

Alhoewel Ali Hassan in de bak wèl angst vertoonde, aldus Gerrit Veldman.

Deze lilliputter Ali schijnt nieuwe papieren te hebben gekregen.

Heeft nu een Noorse Achternaam, getrouwd en voorts: adres onbekend.

Getrouwd???   -God Zegene de Kneep.

 

Stel eens het volgende:

Zou Marianne voor een smak geld omgebracht kunnen zijn?

Het gerucht luidde:  voor een half miljoen gulden...

Kan dit de verklaring zijn waarom bijvoorbeeld Isabella is blijven leven?

 

De Ziener en de Fogelsangh-State

Je hebt van die dagen dat je gewoon es vroeger dan normaal te bed gaat.

Rond middernacht werd ik wakker omdat mijn vrouwtje de radio had aangezet.

Ben toen maar weer een uurtje of wat achter de PC gaan zitten.

Maar om een uur of drie -in het holst van de nacht- kroop ik toch maar  onder de lakens.

 

Maar mijn slaap verliep onrustig...

Zo herinner ik me dat ik plots een beeld doorkreeg van de achterzijde van de State.

Er stond een auto onder de hoge bomen achter op het brede pad.

Mijn aandacht werd getrokken naar een vijver in een prachtig begroeide omgeving.

Wat ik toen zag was waar ik al lang naar zit te zoeken: een DEN!

Eén den kan al genoeg zijn en hij staat nog strategisch ook... 

Marianne kan dáár eerst onder zijn gelegd éér men haar in de wagen legde.

Dan zou Marianne dus in de State zelf vermoord kunnen zijn.

Aangezien de State altijd buiten beeld is gebleven

Zijn eventuele aanwijzingen wellicht gans uitgewist tijdens de restauratie werkzaamheden begin 21e eeuw.

 

Evangelist Van der Zwaag en 't Lichtpunt

'k Hoef al niet te melden dat reeds van daaruit de eerste noodkreten klonken

Zaken die ook al nooit door de recherche werden opgelost. -Toeval?

Ook dat het Landbouw Museum door hem rond 2002 werd gekocht?

Dat hij van de State een "Vereniging" wist te maken?

En de vriendelijkheid ervan afdruipt door de hulp van vrijwilligers?

Wie zou hier iets achter gaan zoeken?

 

 

                  H E L A A S

 

                       D A T

 

             D O E    I K    W E L