Z O E K E N   

 

 

                                       M A R I A N N E    V A A T S T R A            

 

 

 

Het is weer eens echt Hollands weer...

Buiten is het gras drassig.

Maar de warmere lucht uit het zuiden doet de lente goed.

Nu is het wachten op het eerste bladgroen en de adem benemende bloesem.

 

Zoeken 

Denkend aan Marianne en de vermoedelijke plek zij kan zijn vermoord in het uiterste zuiden    

van het Fogelsangh-State bos, viel mij vandaag iets opmerkelijks van die plek op.

Het heeft de vorm van een pyramide!

Toeval?..

Ook de twee zwanen op de leeuwenzuilen bij de voordeur?

 

En over het zoeken naar dennen in de buurt van de Keninsweide

... ironisch genoeg heeft J.S. uit Oudwoude een flinke den voor in zijn tuin staan.

Dat heet lachen als een boer met kiespijn.

 

Ook opvallend is het bericht 

dat er twee jaar eerder dan Marianne ook al een meisje in Groningen werd vermoord.

Ook al  in de nacht van 30 april. -In de Walpurgisnacht. 

En in de jaren '89-'90 de melding kwam van een satanische secte uit Kollumerzwaag.

Denk maar niet dat je de naam ervan op het internet kan vinden.

Om iets te ontdekken moet wéér een melding ervan rondgaan.

Of -en dat vergt tijd en inzet:

men moet naar tekenen  op zoek gaan in die omgeving.

Vaak op een huis of  in de tuin.

 

Toeval of niet:

P. v.d. Zwaag is zéker de eigenaar van it Lytse slot en het landbouw museum De Brink.

Ook rommelt hij rond bij de Fogelsangh-State.

Ook weten wij dat wijlen Ludger Dill destijds woonde op het terrein van het museum.

De fiets op de Keningswei in de greppel afkwam van hetzelfde museum.

En dat dezelfde Dill om half een 's nachts voor bij Geke in een auto werd gesignaleerd.

Het is ook mogelijk dat Marianne ìn de Fogelsangh-State werd omgegebracht.

Dit alles behoort voor mij bij de Gulden Cirkel...

 

Over J.S. wordt nog veel geschreven.

Maar meer om aan te duiden dat hij niet de moordenaar kan wezen.

Dus uiteindelijk zal ook na veertien jaren vòl van corruptie,  

de gevonden "dader" het niet kunnen wezen.     

 

Echter de onderzoekers naar de waarheid zullen niet gaan opgeven.

Het is een kwestie van tijd om de lieden in hogere kringen in een bepaalde hoek te drijven.

Het moet te maken met een heus wereldwijd pedo netwerk  

die ook in Nederland schaamteloos ondergronds werken.

 

Ik schrijf hier voor Marianne.

Hoe kunnen we haar vergeten?

Er hangt nog altijd een waas van verdriet.

Als een donkere wolk boven de Keningsweide.

 

Lieve Marianne

Jou... zullen wij nooit vergeten!