A R T I K E L    3 1

 

 

                     M A R I A N N E    V A A T S T R A  

 

 

Het weer is drukkend en benauwd. 

Over de oceaan komt een hoog druk gebied aanzeilen.

Natuurlijk voorafgegaan door een bui met regen.

Maar ik zit droog onder mijn zolderraam verscholen.

En doe mezelf tegoed aan een pul met amber bier...

 

Artikel 31

Verbijsterd volgde ik vanaf dag 1 de rechtssgang in de zaak van Marianne. 

Het recherche onderzoek en het OM zijn gelovigen die ons doen geloven in de wet.

Deze zogenaamde vrome voorgangers en herders van de kudde houden "Hagepreken".

Men zingt enkel psalm 151...

Nooit van gehoord?

In hun wetboek staat:

Gij zult niet stelen... wij stelen wel

Heb God lief boven alles... wij niet.

Gij zult niet echtbreken... wij wel

Hebt uw naaste lief zoals uzelf... wij niet

Lieg niet tegen elkander... wij wel

Terwijl u als volk slaapt... wij waken niet 

 

Recht  Is  Krom

Laat ik er geen doekjes omheen draaien:

Wij worden geregeerd door een stelletje psychopaten.

Dezen zitten op hoge zetels en delen de lakens uit.

Overduidelijk werd dat pas goed bij de zaak van Marianne.

 

Recht Werkt Averechts

Niet alleen de achterbuurters uit het Rode Dorp   Ali en Feike dreigden met "Zwijgen òf...

Ook de wetsdienaren lieten mensen papieren ondertekenen met de belofte van "Zwijgen"...

Getuigen en sprekers... zij werden monddood gemaakt.

"Silent Kill".

 

Psychopaten

Ze staan vaak  op de hoge ladder

Als bij autisme zijn zij dagelijks aan een vast gareel gehecht.

Echter in hun hersenen ontbreekt de aanwezigheid van GEVOEL.

 

Daarom verliep het onderzoek naar de moord op Marianne zo PIJNLIJK.

Alleen al de daders solliciteren naar "Het Gesticht".

Deden ze het voor het geld: "Gèld is de wortel van al het kwaad"... een oud gezegde.

Wij weten nu dat de vermoedelijke daders ernstig getraumatiseerde onhandelbare knapen waren.

Maar  niet hoogeplaatst...

Dàn moeten we bij de Korpschef, de Burgemeester, Brouwer en Demmink wezen.

Al het  lijden door het idiote bedrog kwam toch van "Bovenaf?

Gaan we dan nòg een stapje verder...

Er stond nòg iemand "Boven" hen die de opdracht voor de moord gaf!

 

Normaal

pakt men vooral weeskinderen en dergelijke pechvogels in een randpositie.

Maar in die bewuste koninginnenacht 1999 had er iemand "Hoge Nood".

Een psychopatische dwanglust naar een feestje met als thema MOORD.

Het kwam onverwacht en overviel de "Bende van Vier" als een donderslag bij heldere hemel.

Daarom werd Marianne in alle ijl van de straat gerukt...

 

Psychopaten hebben dit snode moordplan bedacht.

Beschikken over een massa aan geld en macht.

En geld doet wonderen...

 

 

           HOE  KAN  MEN

 

          W E I G E R E N ?