D A S C H A    M O R G E N K I L T E

 

 

                                          M A R I A N N E    V A A T S T R A 

 

 

 

Gordijn des ochtends weer open onder het zolderraam, alsof het hier zeilen en meren is.

Vanuit mijn denkbeeldig kajuitraampje weeg ik af wat mijn eerste gedachten vandaag zullen zijn om mee te beginnen...

 

Op het forum van het F-forum komt men er langzaam  met nog wat onzekerheid   achter dat het onderzoek rammelt.

Het DTO onderzoek vindt geen genoeg bewijzen om op te staan!    

Er komt nogal wat kritiek los... en daar wil ikzelf vanuit mijn bescheiden positie thuis best op ingaan. 

 

De meest aansprekende conclusie van iemand was voor mij:

Dat niets wijst op het feit dat Dascha uit zichzelf vrijwillig op het spoor is gaan staan.

En als V/d Goot gelijk heeft kàn dat ook haast niet, omdat Dascha zeeën van alcohol naar binnen zou hebben gegoten.

De auto rond de 1e trein bij de spoorwegovergang kan duiden dat er bewust een moord werd opgezet met voorbedachte rade.

 

Wat ikzelf mis is het feit dat geen van haar vrinden voor de camera heeft uitgesproken wat zijzèlf van dit alles denken.

Ga je onderzoeken dan begin je allereerst thuis en de kring eromheen. -Allereerst de tekenen in die nacht.

Maar evenzo: waren er voorgafgaand ooit eerder al signalen geweest tijdens de feestelijke uitgaansavondjes?

Sterker nog: had men dit alles van te voren niet kunnen zien aankomen?

Een verborgen gebleven complot waarvan de ernst niet werd ingezien?..

 

Persoonlijk was ik er op een gegeven moment zo dicht bij betrokken dat ik "zag" dat Dascha buiten al snel wist dat het menens was.

Hoe zou jijzelf reageren als je wist dat jouw leven op het spel zou kunnen staan?

Haar telefoon kan reeds eerder op die avond in de auto van haar achtervolger zijn afgepakt net als haar ID.

Men kan haar bewust hebben getreiterd, opdat zij geen kans kreeg kreeg om te gaan bellenof ergens aan te bellen vanwege paniek.

Te vermelden dat niemand haar persoonlijk kende en kon getuigen dat zij met Dascha spraken enz.

 

Concrete bewijzen -zoals camera opnames- schijnen door de politie bewust achterwege te worden gehouden.

Terwijl hùn conclusie reeds binnen een uur klaar was en de zaak werd afgedaan met zelfmoord en overhaast werd afgesloten.

Dascha eindigde in de la!..

 

Hoe krijgen wij Die weer open?

 

 

 

 

 

Namens Marianne