E I N D E L I J K    D E    W A A R H E I D?

 

 

                                  M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 
 

Het is heerlijk weer buiten.

Ook binnenshuis kan het eens goed doorluchten.

Zoals je je hart kunt luchten door te gaan schrijven.

De gedachte aan Marianne roept de geur van rozen op.

Rozen die nimmer verwelken. 

Marianne is in ons hart onsterfelijk blijven leven!

Nu geen wijn maar goudbruin amber bier...

 
 
 

Eindelijk De Bewijzen?

Dat is te hopen...

Het onderzoek wat nu resultaten geeft is gegaan volgens logische methodes.

In een bepaalde richting waarin resultaat viel te verwachten.

En dat deed het ook. -Daar kan wellicht geen mens omheen.

Zouden de vraagstukken nu ècht zijn opgelost?

 

De Keerzij Van Het Medaillon

Toen ik aanving met verfijnd te zoeken, wilde ik slechts de hiaten vinden naast de feiten.

En daarin viel mij heel wat op...

Dingen van een andere aard dan welke tevoorschijn kwamen in het zogenaamd logisch onderzoek.

Wie niet geloofd in God of Illuminatie doet zichzelf tekort.

Kijk maar:

"Hij kon niets doen vanwege hun ongeloof".

"Groot is uw geloof! Ga heen uw zoon is genezen".

 

Het punt is dat ik wèl geloof in de werken der Illuminatie.

Dat zij bijna onzichtbare sporen achterlaten, tenzij je kennis hebt in hun methodes.

De onderzoekers laten deze gedachte achterwege, want het is hun terrein niet.

 

Wie een paragnostische aanleg heeft (Buitengewoon aanvoelend) zit op een breed terrein.

Ik heb daarom in het verleden naar een vast en vertrouwd iemand gezocht om me te helpen.

Het is daarom ook geen wonder dat ik meer zie dan de verkregen resultaten!

 

Want

Enerzijds zie ik de belangen en het bedrog rond de zaak AZC.

En aan de andere kant die van het Landgoed en het monumentaal elite kasteel De Fogelsangh-State.

Alles in verband met dit Slot is heel moeilijk te bewijzen.

 

Bewijs maar eens dat God bestaat.

HIJ kon dat 2000 jaar geleden wèl en noemde ons "kleingelovigen".

Wij zijn gedoemd om te blijven in tastbare bewijzen die je kunt zien.

Zo is nu eenmaal de werkelijkheid...

 

Mijn Vrind De Paragnost

zegt dat ik dicht bij de Waarheid zit.

Dus hij wist het heel lang!

Dat wil niet zeggen dat hij zomaar naar voren treedt en zijn mond opendoet...

Echter over één ding zullen we het allemaal eens zijn:

De Zaak Marianne is een luguber zootje waarin de elite een rol speelt

... of wist je dat nog niet?

 
 
 

        "Geloof   Hoop   en   Liefde"