D E    T I J D    V A N    N U

 
 
 

                               M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 

Onfortuinlijk zwieberig en zwabberig herfstachtig weer.

'k Woon in een burgelijke buurt.

Zo een waar men wil pronken met hun voortuintje.

En al die zwaar beladen heesters met hun prachtige bloemkoppen laten de koppen hangen.

Verslagen door de alsmaar stromende regen.

Wat zal de zomer gaan brengen?

Het amberbier trekt me terug naar de gedachte aan Marianne

... vergeten kunnen wij haar niet!

 

De herinnering is als gisteren en blijft vers gegrift in het geheugen.   

Maar het opschrift op haar graf vervaagt    door de "Tand des Tijds".

 
 

We leren dat het "Verboden Dagboek van Maaike" de heerschappen van toén flink aanpakt!

En er wordt uitgelegd hoé en waaròm men elkeen heeft weten te blinderen

... inplaats van de ogen te openen voor de WAARHEID!

"SCHEIT" aan "GOD Zij Met ONS" in hun vaandel.

 

In de Schrift wordt de Goddeloosheid aangeduid met het teken van een ooievaar (Ezechiël)

... wat Den Haag aanduidt als enigste dragende in de ganse wereld!

Geeft stof tot nadenken nietwaar?

 
 

Zoals ik al eerder schreef: ik geloof dat er vanwege de illuminatie een overdonderde poppenkast is opgezet.

Om de werken van de Illuminatie in die bewuste nacht koste wat kost te maskeren!

Géén Lichtpunt, géén Fogelsang-State en zelfs géén asielzoekers... zelfs geen "mens".

Nee... maar een "Beest uit Oudwoude!"

 

De vader van Marianne zwoor de moordenaar te zullen wreken.

Staat nu met een "Kermis cadeautje uit Den Haag" alias de "Grote Leugenprijs" op zijn schoorsteen te pronken.

Zoals de duivel voer in Judas en hij Jezus verkocht voor 30 zilverlingen waarna hij zich vol spijt ophing

... de tak brak af en hij stortte neer in een ravijn.

LIEFDE past niet bij GELD!

 

De Poppenkast

De donkere wagen stond die nacht al klaar voor het pad van het kasteelbos op de Keningswei rond 00.45 uur.
Vlak na de ontvoering in de Voorstraat van Marianne.
Aan de andere zijde in het bospad wachtte de Illumiinatie hun offer cadeau op van de ontvoerders.
Hoewel gruwelijk omgebracht
... Marianne toonde geen spatje bloed op haar lange blonde haren!
Een maagd werd schoon aan de Satan ten offer gebracht.
 
Waarna de dwaalspporen vakkundig werden gelegd... van te voren uigedacht.
 

Nee... niemand gaat hierover praten.

Niemand zet zijn eigen leven op het spel.

Liever laf en levend   dan een held tot elke prijs

Getuigen zijn zelden helden

Echte helden    zie je zelden!