A L L E S

 
 

                       M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

                                              I S  

 
 

                                                                            H E I M W E E

 
 
 
 
 

 

Het is een rustige najaarsdag. De zon dringt amper door het dichte wolkendek.

In het gigantische heelal lijkt de aarde niet veel meer dan een eicel

waaruit poolstokspringers worden geboren.

Poolstokspringers?..

Immers  de nieuwe generatie moet toch over al het onkruid zien te springen?

Want onder de zon huist niet veel goeds meer. 

Er moet dus flink gemaaid worden in de vuilnisbelt.         

Voor sommigen wegen de Kerstdagen loodzwaar...

Schuimend klokt het amber bier in het glas

... en ik proost op al het goede wat is over gebleven.

 
 

De Uren In De Dageraad

De zaak van Marianne heeft een gehele familie als door een molensteen gedraaid.

Vruchteloze en eindeloos durende jaren van pech.

Te vergelijken met een volle graanschuur: er  kwam een muisje aan

die een gaatje wist te knabbelen in een grote zak  vol  korenzaad.

Hij nam een korreltje mee. Er kwam nòg een muisje en deze nam óók een korreltje mee.

Het volgende langstaartje arriveerde en idem hetzelfde.

En de muisjes liepen alsmaar af en aan... 

En het gaat maar door... al meer dan 14 jaar. 

Veertien eindeloze jaren!

Compleet doorgedraaid in The Windmills Of Youre mind.

 

Ochtendgloren

Tijdens mijn ontwaken zag ik opeens Marianne op stenen treden naar beneden gaan naar een soort van kelder.

De zoldering boven de trap had de ouderwetse ronding als uit de Romeinse tijd.

Ikzelf bleef boven staan en keek toe vanuit deze hoek...

En wèg was het contact.    Maar beter iéts dan niets. 

Dergelijke ervaringen blijven làng in het geheugen hangen. Maakt een diepe indruk.

 
 

Kasteel?

Het ontgaat ook mij niet dat vele gebouwen in die omgeving op 100 jaar oud lijken.

Vooral in Kollum.

Er is in die buurt geen echte snelweg, dus Marianne kan nooit ver weg zijn vermoord.

Bovendien moet zij binnen een  uur zijn omgebracht.

Je zou haast denken dat haar moordenaars haar stonden op te wachten.

Zelfs de beste Klokkenluider die met feiten werkt moet naar de plaats delict  gissen.

In elk geval is bijna alles wat met het AZC te maken had practisch opgeruimd.

Er restten enkel nog ruïnes uit een vervlogen tijd...

 
 

De Waarheid

Deze zou wel eens kunnen liggen tussen De Fogelsangh-State en 't Lichtpunt.

Onder de vrome dekmantel van lieflijke gezangen en Prijs de Heer!

Het is alom bekend dat de Satan zich voordoet als een "Engel des Lichts".

Zo wist hij ook het Paradijs binnen te dringen en bracht enkel listig de dood tegenover de onsterfelijkheid.

Lucifer zal uiteindelijk eindigen in het "Vagevuur". En hij weet dat maar àl te goed.

 

Wie zegt mij dat Jezus niet naar ons onderweg is?   Dat  er al een voorhoede aanwezig is vooraf zijn komst?

Ufo's en waarschuwingen gaan als rumoeren rond en Planeet X schijnt uit  "zeven sterren"  te bestaan ...

Hij komt vanuit het einde van het heelal de Here en al zijn werktuigen...

En de Satan gaat te keer als een briesende leeuw, zoekend wie hij nog verslinden kan.

 
 
 

Open Graven

Tijdens het sterven van Gods Eerstgeborene gingen de graven open...

Zo zal het ook tijdens zijn wederkomst vergaan!

      Misschien geldt dit ook...   voor het Graf van Marianne...

 
 

            "Troost Mijn Volk"