H E T    O N B E S P R O K E N    B O S 

 

 

 

                                            M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Tomeloze hitte laat de lucht trillen en walmend golven.

De verse groene groenten schieten nog uit hun kluit.

Bijna tevergeefs oogsten de boeren 

Want ze verdienen geen rooie duit.

De Voedselbanken staan bijna smekend te wachten

Liever één zak aardappels dan tien zakken chips...

Van al dat zout krijg je dorst 

En dan  volgt het ene na het andere amber biertje...  zijn voorganger op.

 

Het  Bos

Wat mij langzamerhand opvalt is dat zelfs het bos van de Fogelsangh-State

Of de State zèlf  geen moment bij de moord op Marianne betrokken werd.

Het spoor vanaf de Moerbeiboom ging richting AZC en daar lag zelfs een bebloed jasje (Ali Hassan model).

Maar het spoor naar de Fogelsanghloane kon niet afgemaakt worden...

Bevel burgemeester    die door die of gene op z'n zetel kwam te zitten boven het boerenvolk.

 

Het bos terrein bestrijkt een oppervlakte van honderden meters

Was gesloten vanaf 15 maart t/m half juni

Dan ga je toch dáár iemand even vermoorden en niet in het natte gras?

Ga je toch een lijk niet nog eens vervoeren vanaf de plek der lusten?

Dat laat je toch gewoon onverschillig liggen met je DNA in  "moeders schoot"? 

Met DNA bewijs ruim je iemand doodgewoon simpel onvindbaar op.

Op z'n minst verbrand je het lijk...

Ook een boertje als Jasper blijkt qua intelligentie niet dom te zijn.

Mèt de veroordeling van de Fries Steringa heeft nu elke Fries een schaap als vader.

Achtelijk stom dom volk denkt de elite... tòch?

 

Je laat dus een door lustmoord dood meisje niet achter in een bos met adelnaam

... Maar bij de boerenpartij tussen de koeienschijterij.

 

Wat moet een adelijk geslacht van eeuwen tussen een stelletje boerenpummels?

Kwam de koningin dan bij jullie thuis langs in 2004?

Ohh jij mocht vrolijk zwaaien.  Dàg dàg...

Nee zij dronk een versterkend glaasje op de adelijke Fogelsangh-State.

Wellicht met V/d Zwaag als dienaar erbij om vóór te proeven.

Stel zeg dat je vergiftigd wordt...

 

Ik vrees dat ik nog eens gelijk ga krijgen in mijn achterdocht.

Ziekelijk?

Wel...

Ik heb de bacteriën achtergelaten in het bos

Vlak achter de Fogelsangh-State.

Het heet:

 

 

 

                "M A R I A N N E    V I R U S"

                                  I S   

                          D O D E L I J K