O N D E R A A R D S E    G A N G E N

 

 

 

                                               M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Het was vandaag een zonnige dag.

Hoewel de bloesem in pracht enigszins moet gaan interen.

Het voorjaar ontluikt. De natuur juicht de zon toe.

De vogels gaan het nog druk krijgen met hun nieuwe kroost.

Kun je straks stil genieten van een jonge merel die nog argeloos naast je landt.

En het amberbier staat hier als van ouds niet terzijde aan de kant.

Met het glas vol en de pen in de andere hand,

volgt nu een van m'n laatste bevindingen...

 

En dat is:

 

Onderaardse Gangen

KARSPELEN betekent KERKDORPEN.

Het gebied ligt zo'n 1 meter boven de waterspiegel.

Rijk aan bos en struik begroeiïng.

In Veenklooster werd alles merendeels kunstmatig aangelegd.

Veenklooster had geen kerk maar ooit een klooster.

 

Waarom zoveel geheimen rondom het "verdwenen klooster?"

Waarom niet openlijk vertellen dat de Fogelsang-State regelrecht staat bovenop de ruÏnes ervan?

De adel hield kennelijk alle gegevens verborgen in de dikke boeken.

Als een familie geheim zoals bij vak mensen in hun beroep...

 

Het State Bos

Kinderen die het bos bezoeken horen dat er vanuit de HERMITAGE onderaardse gangen lopen.

Kluizenaars zouden deze met monnikenwerk ooit hebben aangelegd.

Zo kon men zich bij gevaar snel verschuilend hun leven redden.

 

Maar als het OLIJFBERGKLOOSTER zich bevond onder de State...

Dan ligt het allicht voor de hand dat er toegang kan zijn tot een stelsel van gangen.

 

Maar wat voor kinderen een sprookje of sage is kan in werkelijkheid allarmerend zijn!

Vooral als er sprake kan zijn van ILLUMINATIE...

Zo kan Marianne zonder enig probleem omgebracht zijn.

 

In de onderwereld huist

 

... DE ILLUMINATIE...   

 

 

                                     Een Grijze Steen En Vogelzang

                                     Er Viel Een Leven

                                     Adieu Mijn Hartedief

                                     Mijn Lieve Lieve Marianne

'