M A R I A N N E    E E N    I S R A E L I ET

 
 

                      M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 

Ergens op dit moment 15 jaar geleden werd Marianne gevonden in het weiland.

Iedereen ontsteld en overstuur.

En Spencer weende bitter.

Petrus ook na het kraaien van de haan.

Judas ook al na zijn verraad hing zich op... maar de tak brak en hij stortte neer in een ravijn.

 
 

Marianne... een Israëliet?

 

Laat me uitleggen...

 
 Het Israël van vandaag heeft zich in de loop der tijden gevestigd in het Westen
 jaren geleden droeg het de naam Galaten
 dat veranderde in Kelten
 neergestreken aan de rand van het continent (Europa)
 wonend op de bodem van de zee
 heeft een rivier die zich splitst in een zevental uitmondingen
 waar de troon van David staat
 een land aan de zoom der aarde
 waar de zeven provinciën ontstonden  
 de stichter vermoord zou worden
 met een ongeevenaarde havenstad
 met de leus "God Zij Met Ons".
 
 
Het volk Friezen stamt af van Fara Saksen
Betekent  Volk van God
Het volk Belgen stamt af van Baäl Goï
Betekent  Volk van God.
 
Rijn betekent Jordaan (Brit. Enc.) 
Nassaue afstammeling van Nathan (Grieks)
Zoom de nul meridiaan
 
En zo "boeren" we maar aan.
De elite zuipend als een ketter.
 

De Kerk

leert u dat niet

Den Haag liegt en bedriegt (wapen ooievaar -zie vrouw in Efa=Goddeloosheid)   

Het volk bukt onder een zware last

 

Het is wet op wet 

Eis op eis

Hier wat en daar wat

 

          "Wat bezielt u dat gij mijn volk zo onderdrukt?

            IK Zàl u...!" 

 
 

En toen tegen elf uur werd de politie gebeld

... Marianne  op schrijnende wijze vermoord!

 
 
 
                                                                                         1 mei 2014