W I T T E    Z W A N E N                                                  

 

                                                                                        

             Z W A R T E    Z W A N E N                           

                                                                          

 

                                                                          M A R I A N N E

 

                                                                           V A A T S T R A

 
 
 
 

Vanuit m'n zolderraam zie ik het grijzige wolkendek onrustig naar het noorden drijven.

Het oogt droog. Maar laat ik niet te voorbarig zijn.

't Goede nieuws is dat de zon vanaf vandaag weer gaat opklimmen aan de einder.

Het slechte nieuws is dat we vrolijk moeten zien te blijven de komende tijd.

En dat valt voor velen beslist niet mee. Zéker niet met een platte portemonnee op zak.

Met de kerst draait de pick up als vanouds weer Jim Reeves en Freddy Quinn. 

De oudjes doen het nog goed, denk ik zo bij m'n eigen.

Het sprankelende amber bier glijdt behaaglijk naar binnen.

De dag kan weer beginnen... 

 

Witte zwanen  zwarte zwanen

Over welke zal ik het eerst beginnen?

Ik dènk dat je ze er wel uit kunt vissen in het nu volgende verhaal.

 

Onderzoek

Het is langzaamaan wel duidelijk geworden dat de recherche de waarheid niet aan het licht mocht brengen.

En het ligt voor de hand dat daarom "Het Dagboek van Maaike" niet openbaar mag worden gemaakt.

Haar aantekeningen spreken boekdelen  over de doofpot corruptie van de Justitie.

Vandaar ook dat Maaike telkens als een schaduw op de achtergrond werd gehouden.

 

De moord op Marianne bleef -dank zij het vele doorzetten-  in het nieuws.

En gelukkig hebben  vele getuigen hun verhaal persoonlijk bij de familie gemeld.

Zo kwamen de feiten aan het licht die verborgen dienden te blijven. 

Met deze feiten trokken de onderzoekende Klokkenluiders  aan de bel.

 

Feiten zijn bewijzen.

Alleen de ware Ali Hassan liet los dat hij bij de moord aanwezig was.

Maar de Justitie had deze getuige destijds reeds in hetzelfde weekend na de moord laten verdwijnen.

Dit gegeven kwam pas elf jaar later aan het licht.

Leugen na leugen, dus ook het oppakken van Jasper Steringa is een grove leugen.

Dat zou Ali Hassan kunnen bevestigen... maar die spookt onvindbaar rond.

Het DNA opslagkantoor heeft zogenaamd de bewijzen... maar die mag men niet inzien.

Er rest ons niets anders dan te concluderen dat de leugen doofpot van de Justitie potdicht blijft!

 

Bewijs Plaats Delict

Men moet zich serieus in deze zaak verdiept hebben  om te weten dat Jasper alles aan elkaar loog.

Trouwens: het geheel hangt met leugens en bedrog aan elkaar vast.

Wié van de twee zou bijvoorbeeld liegen: Bauke of Maaike? 

Wie van deze twee wordt telkens naar voren gehaald?..

Wié kreeg de "Grote Leugen prijs?"...

 

In het begin viel de Pipo Caravan van Hebben meteen op als PD. -Vanwege al de duistere praktijken.

Deze caravan fikte af en daarmee verdwenen alle bewijzen ook.

Daardoor bleef ook de naam van Hebben brandschoon. _Dat heet wit wassen.

 

Toen viel mijn aandacht op de Fogelsangh_State.

Hoe meer ik kwam te weten, des te meer kreeg ik een flinke argwaan.

Wit van buiten, doch Zwart van binnen... dacht ik opeens.

Bewijs maar eens dat Marianne daar vermoord kan zijn!

Ook de State wist vakkundig buiten beeld te blijven als PD.

 

Van de buitenkant lijkt alles rustig... maar ìs dat wel zo?

 

Illuminatie

Na zo ruim mogelijk onderzoek naar de State lijk ik te stuiten op het lichaam van het kwaad.

De vinger wijst naar Kollumerzwaag met 't Lichpunt.

Ook hier: Wit van buiten Zwart van binnen.

Alhier druipt de vroomheid er van af.

Herinner: Waar het lichaam is daar zijn de gieren.

Het lijkt de baarmoeder te zijn van de gaande Illuminatie praktijken.

In dienst staand voor de elite die samenkomen in de Fogelsangh-State met hun 33e graad.

Het inzicht en overzicht begint te ontwaken...

 

't Lichtpunt

Achter de vrome buitenkant schijnt er ware gevangenis te schuilen met satanische krachten en machten.

 

Wie daar weg wil kòmt niet weg.

Wie wegloopt verlangt ernaar om terug te zijn.

 

Uit een betrouwbare bron:

"De persoon wil terug omdat ie heimwee krijgt".

 

Naar wàt?

"Naar het doorsnijden van kinderkelen!"

 
 

                        JEZUS

 
 

"Ik ben gekomen om gevangenen van Geest te bevrijden"

 

          "Heden is dit woord voor uw oren vervuld"