V E R H A L E N

 
 
 
 

                         M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Wolken en meren...

De donkere wolkenmassa's  in de lucht hebben dezelde aanblik als het  duinend strand bij water invloed.

Water en wind...

Het is een vreemde aanblik vanuit mijn zolderraam... zo'n ongewoon wolkendek.

 

Er is bijna niemand van "vroeger" die zich nog openlijk bekommert  -zoals voorheen-  om de zaak van Marianne.

Men legt zich dus bij neer -zo denk ik-  bij het inzicht van o.a. één schrijver met talloze bewijzen bij de hand.

Hij is ook min of meer de enige die bewust over Marianne bleef schrijven.

Voor mijn gevoel: de rest liet haar in de steek... en elkaar die reageren.

Ach... je blijft aan de gang met silosoferen over de gang van zaken rondom de moord om Marianne.

 

Het was een ongelukje... de zaak liep uit de hand... ze hadden wat op die asielzoekers aan drank enzovoort.

Dan kunnen we de geloofwaardigheid van zich haastende fietsers over de Keningswei ook wel vergeten... 

 

De schrijver ontmoedigt door zijn bepaalde inzicht voor illuminatie praktijken het inzicht op andere mogelijkheden.

Maar hij houdt zijn roer recht in zijn vasthoudendheid... en wroet door in zijn bevindingen.

Karakter!

 
 

Destijds in het leger begonnen bij mij al de verschijnselen _achteraf-  dat ik van nature- zocht naar  onzichtbare  antwoorden.

20 jaar... en ik legde Tarot kaarten en de het verspreidde zich rond op de kazerne.

Het werd druk om me heen: wist ik veel van mijn talenten af.

Daar kwam een voor mij onbekende kapitein aan aan uit een andere afdeling met de mededeling dat hij er niet in geloofde.

Toen kreeg hij een kaartlegging en hij vertelde dat het allemaal klopte wat ik vertelde (wist ik veel): hij zou weggaan en de richting justie gaan).

Nochthans hij bleef bij zijn ongeloof... in paranormale aanleg.

 

Mijns inziens is dat er ook eerlijke mensen zijn die het niet voor het geld doen.

Al zijn ze misschien zeldzaam...

 

Hier ligt het notenschrift van het Lied van Mozes uit mijn eenvoudige hand mèt accoorden.

De Duivel sloeg gelijk toe: het is heilig! -Uithuiszetting enzovoort.

Maar waarom ik? 

 

Mijn inzicht is dat je -als je geestelijk bent aangelegd-  je niet bij deze wereld thuishoort.

En zo wèl... dan wordt je van het kastje naar de muur gestuurd: dat verdient geld, zie je.

 
 

Namens      Marianne