C H O P I N    E N    M A R I A N N E

 

 

 

                                             M A R I A N N E    V A A T S T R A          

 

 

 

Het glas met amber bier staat weer vlak naast me.

Woorden van mijn moeder komen mijn gedachten binnen.                   

Eens zei zij tegen mij:

'Van al mijn  kinderen heb jij de meeste talenten mee gekregen".

"Jongen... jij hoort niet in deze eeuw thuis..."

"Als jij Chopin speelt bèn je Chopin". 

 

Dàt heb ik later maar al te goed begrepen.

Daarom het volgende voor Marianne: 

 

 

 

 

            CHOPIN  EN  MARIANNE

                        NOCTURNE

 

 

Langzaam zakt de zon boven het water

Tijdens de invallende schemering komt ook de rust

Die tevens bezit neemt van mij.

Nadenkend over jou

Kijk ik in het vlak van het water

Alsof jij mij van daaruit ziet

In een spiegel waarin onze ogen elkaar raken.

Het is nèt alsof ik jouw lach hoor

Ik weet niet goed van wáár

Een lach die blinkt als goud

Als het zingen van een gitaar

Als een vogel

Die de avond afsluit met zijn lied.

Jij bent mijn geluk èn mijn verdriet

Mijn inspiratie voor elk gedicht

Dàn...

In de late schemering

Vanwege het ebben van het licht

Begint alles te vervagen...

Tòch ving ik nog even jouw glimlach op

Welke nog vluchtig leesbaar was

... Vanaf jouw lieve gezicht.

En dàt draag ik met me mee

Als een juweel

In de stilte... van de nacht.

 

 

 

                                 VOOR

                              MARIANNE